10 kroků k nezávislosti

Rodina

 

Lidé s mentálním postižením mají mnohem větší šanci uspět a stát se soběstačnými, rozvíjejí-li svou schopnost rozhodování a schopnost řešení problémů, zvyšují-li si sebevědomí a důvěru v sebe samé. Zde je několik námětů:

 

Deset tipů, jak pomoci vašemu dítěti stát se soběstačným

1. Podporujte dítě v nezávislosti a dovolujte mu, aby prozkoumávalo a objevovalo svět.

2. Děti potřebují vědět, že to, co říkají nebo dělají, je pro ostatní důležité. Povzbuzujte děti k tomu, aby se ptaly na cokoli a aby sdělovaly své názory.

3. Sebevědomí a sebedůvěra jsou velmi důležité při budování sebeurčení. Často své děti ujišťujte v tom, že jsou důležité.

4. Neutíkejte před dětskými otázkami, které se týkají jejich odlišnosti a postižení.

5. Učte děti, že úsilí vede ke splnění cílů. Hovořte s nimi o tom, že k dovršení úkolu se člověk dostává postupně, krok za krokem.

6. Vytvářejte dětem příležitosti, aby se setkávaly s dětmi různého věku, které pocházejí s různých sociálních prostředí.

7. Nespokojujte se s tím, čeho dítě prozatím dosáhlo, připravujte mu výzvy, aby na sobě bylo nuceno pracovat a mohlo nadále rozvíjet své schopnosti.

8. Umožněte dítěti, aby prožilo zodpovědnost za své činy, a to jak v negativním tak pozitivním slova smyslu. Chovejte se tak, aby dítě vědělo, proč jste něco udělali nebo neudělali.

9. Využijte každé příležitosti k tomu, abyste dítěti nabídli možnost volby. Nemusí se jednat o nic zásadního, například by se mělo rozhodnout, co si oblékne, co chce jíst nebo kam by chtělo jet na prázdniny.

10. Dítěti vždy poskytujte čestnou a pozitivní zpětnou vazbu. Zaměřte se na činnosti, které by mohlo zlepšit, ale nikdy se k němu nechovejte tak, jako by selhalo a nesplnilo vaše očekávání.

 

 

Zdroj: The Arc – The Arc´s Family Book, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz – překlad Jana Chaloupková, jaz. Korektury Dagmar Brejlová
Související články

Kodex podpory
19 bodů, které vám pomohou v kontaktu s lidmi se znevýhodněním. Pro učitele, kolegy na pracovišti, pracovníky z pomáhajících profesí, rodiče. .. celý článek