Nechtěné děti

Rodina

 

Zkuste někomu položit otázku, zda je dítětem chtěným či nechtěným, a odpovědí budou zpravidla rozpaky, protože rodiče se s touto skutečností svým dětem zpravidla nesvěřují. Nebo to už dávno odnesl čas a postoje se změnily, vždyť přece radost nad zrozením třeba i původně neplánovaného potomka zvítězí.

Nedávno nás o tom přesvědčila režisérka Helena Třeštíková ve svých Manželských etudách po dvaceti letech. Žijí však mezi námi děti opravdu nechtěné. Jejich matky kdysi neúspěšně žádaly o umělý potrat u neblaze proslulé okresní interrupční komise a jejich žádosti nevyhověla ani krajská komise odvolací. Musely tedy proti své vůli dítě donosit a porodit.

Co jsou to za děti? Jak vypadá život těchto lidí, kteří jsou už dnes dospělými? Pečlivým výzkumem 220 těchto dětí a jejich porovnáním se stejně početnou skupinou dětí chtěných bylo už v roce 1975 zjištěno, že je mezi nimi mnohem více tělesně i duševně nemocných, také se zde vyskytoval několikanásobně vyšší počet dětí zanedbávaných, týraných a zneužívaných. Dalším sledováním byl pak u nich zjištěn větší výskyt drogových závislostí a kriminálních deliktů. Z celého průzkumu vyplynulo tedy jednoznačně, že pokud společnost přinutí ženu, aby porodila dítě, které si nepřeje, zvýší se procentuální výskyt mnoha negativních společenských jevů. Snad to byl také jeden z důvodů proč byly interrupční komise posléze zrušeny a každé ženě bylo přiznáno právo rozhodovat o počtu svých dětí svobodně a bez nátlaku. O problematice nechtěných dětí jsem už kdysi napsal, v poslední době se však objevily zprávy, které uvedené zprávy potvrzují a dále rozšiřují. Po prvé se objevily už v roce 1999 v renomovaném časopise Economist, který konstatoval nápadný pokles zločinnosti v některých státech USA v devadesátých letech. Tady byla vyslovena odvážná hypotéza, že by tento klesající počet kriminálních činů mohl souviset s legalizací potratů v roce 1973. Díky liberálnímu potratovému zákonu se tam ti zločinci zkrátka nenarodili.

Autoři S.D.Levitt a J.J.Donohue si dali práci s další statistikou, jejíž výsledky se s touto hypotézou shodují. Především v pěti státech USA, které legalizovaly potraty už v roce 1970, tedy o tři roky dříve, klesla zločinnost jako první. V deseti státech s vysokou četností umělých potratů (508 na 1000 porodů živých dětí) klesla zločinnost nejvíce, třeba jenom počet vražd o 30% a další násilné trestné činy o 20%. V 31 státech se střední četností potratů (213/1000) klesl počet vražd o 13%, zatímco v 10 státech s nejnižším počtem potratů (46/1000) se naopak počet vražd zvýšil o 16% a o 30% zde stoupl také počet násilných trestných činů.

S liberalizací potratového zákona kromě poklesu kriminality klesla také sebevražednost mladistvých a mladých dospělých jedinců, snížil se i počet dospívajících vyloučených ze školy, závislost na drogách a míra sexuální aktivity nezletilých. Naproti tomu stoupla úroveň formálního školního vzdělání vyjádřená počtem dokončených roků školní docházky. Byl bych velmi nerad, kdyby tato uvedená statistika vyzněla jako nějaká oslava umělého přerušení těhotenství. Za těch třicet let, které doba tohoto sledování zahrnuje, se situace výrazně změnila a dnešní žena už není nucena řešit problém nechtěného těhotenství potratem. Pokles potratů v České republice za patnáct let o 70% pro nás nemusí představovat noční můru zvýšeného počtu kriminálníků v dalších desetiletích. Prevence zrození nechtěných dětí prostřednictvím spolehlivé antikoncepce je dostatečnou regulací. Představuje spolehlivou pojistku a záruku toho, aby příchod každého dítěte na svět byl plánován a s láskou očekáván. Nedělejme si iluze, že tím zločinci zcela vyhynou. Plánovaným rodičovstvím však bude snad jejich počet aspoň trochu snížen.

 

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.

Zdroj: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, www.planovanirodiny.cz

 
Související články

Sexuální výchova
„Když slyším sexualita, odjišťuji revolver“, napsal nedávno jeden televizní divák a parodoval tak možná nechtěně nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. celý článek

Jakou antikoncepci?
…jakákoliv antikoncepce by měla být důsledkem dobrovolného rozhodnutí uživatelky s plným uplatněním základního lidského práva na plánované rodičovství. celý článek

Měli bychom mít další dítě?
Pokud máte dítě se speciálními potřebami, bývá rozhodování o tom, jestli budete mít další dítě, případně děti, jedno z nejdůležitějších a nejtěžších... celý článek