Spiritualita

Zájmy

 

 Programové prohlášení

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami mají právo vybrat si svůj vlastní projev duchovna, praktikovat tuto svou víru, účastnit se duchovních aktivit a být součástí náboženské komunity podle svého výběru. Mají právo na rozhodnutí neúčastnit se náboženských a duchovních aktivit.

 

Východiska

Mnoho podpůrných organizací uznává právo na svobodu vyznání, ale málokdy zahrnuje spiritualitu do individuálních plánů. Zároveň často nepomáhá lidem účastnit se duchovních aktivit či náboženských obřadů podle jejich volby a zvyklostí.

Přestože mnoho náboženských obcí a hnutí adoptovalo programy a postupy zaměřené na lidi s mentálním postižením, jedinci a jejich rodiny se často setkávají s rozpačitou reakcí. Duchovní aktivity a náboženské obce nabízejí zatím nevyužité zdroje komunitní podpory a integrace, sahající daleko za hranice pouhého praktikování víry a důvěry. S respektem ke kulturnímu a rodinnému pozadí nabízejí možnosti individuálního výběru, rozvíjení vztahů a sociálních vazeb, služby druhým.

 

Postoj

Právo na duchovní růst a náboženský projev s ohledem na osobní historii, tradice a současné volby, stejně tak jako právo neúčastnit se duchovních aktivit by mělo být ctěno a podporováno jak organizacemi tak náboženskými komunitami.

Duchovnost je důležitou součástí lidské existence a měla by se vyjadřovat jak náboženskými praktikami, tak prostřednictvím osobních hodnot. Duchovnost a náboženská volba by měly být nedílnými aspekty určování a posilování individuálních a rodinných potřeb a zájmů.

Organizace a náboženské komunity by měly poskytovat vzdělání v oblasti duchovní podpory pro lidi s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami.

 

Schváleno: Představenstvo AAMR, 28. 5. 2002, Kongres delegátů střešní organizace The Arc of the United States, 9. 11. 2002

 

Zdroj: The Arc Position Statement - Spirituality, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United State, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Běla Chylíková, korektury Dagmar Brejlová
Související články

Mýty a realita
Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé společnosti. celý článek

Inkluze
Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez. celý článek