Spiritualita


 

 Programové prohlášení

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami mají právo vybrat si svůj vlastní projev duchovna, praktikovat tuto svou víru, účastnit se duchovních aktivit a být součástí náboženské komunity podle svého výběru. Mají právo na rozhodnutí neúčastnit se náboženských a duchovních aktivit.

 

Východiska

Mnoho podpůrných organizací uznává právo na svobodu vyznání, ale málokdy zahrnuje spiritualitu do individuálních plánů. Zároveň často nepomáhá lidem účastnit se duchovních aktivit či náboženských obřadů podle jejich volby a zvyklostí.

Přestože mnoho náboženských obcí a hnutí adoptovalo programy a postupy zaměřené na lidi s mentálním postižením, jedinci a jejich rodiny se často setkávají s rozpačitou reakcí. Duchovní aktivity a náboženské obce nabízejí zatím nevyužité zdroje komunitní podpory a integrace, sahající daleko za hranice pouhého praktikování víry a důvěry. S respektem ke kulturnímu a rodinnému pozadí nabízejí možnosti individuálního výběru, rozvíjení vztahů a sociálních vazeb, služby druhým.

 

Postoj

Právo na duchovní růst a náboženský projev s ohledem na osobní historii, tradice a současné volby, stejně tak jako právo neúčastnit se duchovních aktivit by mělo být ctěno a podporováno jak organizacemi tak náboženskými komunitami.

Duchovnost je důležitou součástí lidské existence a měla by se vyjadřovat jak náboženskými praktikami, tak prostřednictvím osobních hodnot. Duchovnost a náboženská volba by měly být nedílnými aspekty určování a posilování individuálních a rodinných potřeb a zájmů.

Organizace a náboženské komunity by měly poskytovat vzdělání v oblasti duchovní podpory pro lidi s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami.

 

Schváleno: Představenstvo AAMR, 28. 5. 2002, Kongres delegátů střešní organizace The Arc of the United States, 9. 11. 2002

 

Zdroj: The Arc Position Statement - Spirituality, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United State, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Běla Chylíková, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz