SME - Skupina Mladých s Epilepsií


 

 Epilepsie jako jedno z nejčastějších neurologických onemocnění nepředstavuje pouze chorobu. Jedná se o souhrnné pojmenování mnoha nemocí, jejichž společným projevem je výskyt epileptických záchvatů. Právě onen zmíněný záchvatovitý charakter epilepsie představuje pro člověka kromě rizik zdravotních i řadu omezení sociálních a pracovních. Závažnost důsledků z nemoci vyplývajících a jejich nepříjemnost často bývají zanedbávaným faktem. Onemocnění epilepsií má tedy značný potenciál ovlivnit celý životní styl pacienta.

SME jako Skupina Mladých s Epilepsií myšlenku svého působení staví zejména na potřebě pomoci. Klientská setkání vytvářejí ideální příležitost nejen k výměně zkušeností a kontaktů, ale i k smysluplnému trávení volného času, k seznámení se, navázání nových přátelství či partnerství. Nejen k účelu co největší integrace nemocných je společně s lékaři této svépomocné skupině ku pomoci vznikající síť sociálních pracovníků zaměřených přímo na problematiku epilepsie. Vyjma poradenství týkajícího se nároku na sociální dávky a veškeré související náležitosti v dnešní době stále větších rozměrů nabývá právě problematika získávání pracovního uplatnění. Přestože samotná epilepsie nemocnému v práci nebrání, může značně ovlivnit typ zaměstnání, které člověk vykonává nebo o které se uchází. Ať je současný svět jakkoliv vyspělým, tabu, pověry, předsudky a obavy z určitých onemocnění jsou znatelnými doposud.

Ve snaze zvýšení pracovní uplatnitelnosti epileptických pacientů jsou nám k nalezení zaměstnání odpovídajícího zkušenostem a kvalifikaci dotyčného nápomocna zařízení poskytující služby lidem znevýhodněným na trhu práce. Tyto agentury podporovaného zaměstnávání (APZ) pomáhají například s výběrem zaměstnanců, poskytují poradenství v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, nabízí asistenci přímo na pracovišti, propagují zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a šíří informace na podporu rovných pracovních příležitostí.

 

 

Vybraní poskytovatelé služeb podpory pracovního uplatnění:

Plzeňský kraj:

APZ - Sdružení Ledovec, Z. Wintra 21, vchod B, 301 00 Plzeň, email: apzplzen@volny.cz, tel.: 377 420 479, 776 795 336

 

Moravskoslezský kraj:

APZ - Mens Sana, Rošického 1082, Ostrava-Svinov, www.menssana.cz (organizují Job Klub)

Slezská diakonie, Mánesova 25, Český Těšín, www.slezskadiakonie.cz/start_cz.html, tel. 558 736 256

Ninive - centrum podpory zaměstnávání, Dvořákův okr. 21, 794 01 Krnov, http://ninive.sdk.cz/, tel./fax: 554 645 027, 737 226 687

 

Jihomoravský kraj: APZ - Práh, www.prah-brno.cz

 

Jedině společným úsilím podpořeným informační kampaní na zvýšení povědomí veřejnosti a odborníků o problematice epilepsie máme v rukou možnost odbourat strach, nepochopení a bariéry, které jsou zvláště výrazné v oblastech jako je vzdělávání, sociální vztahy a pracovní právo. Budiž nám k tomu nápomocen nejen Národní den epilepsie, tj. 30. září, ale i každé z našich společných setkání, u nichž se na vás za tým sociálních pracovnic těší

Lucie, Marta a Petra

Be happy s epi! 

 

V případě jakéhokoliv dalšího dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Plzeň: Lucie Valouchová, email: lucie@er-sme.cz

Brno: Marta Michnová, email: marta@er-sme.cz

Ostrava: Petra Barabášová, email: petra@er-sme.cz

 

Více informací: http://www.er-sme.cz/

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz