Prohlášení k sexualitě


 

 

Programové prohlášení

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami mají, stejně jako všichni ostatní lidé, nepopiratelná sexuální práva a základní lidské potřeby. Tato práva a potřeby musejí být prosazována, bráněna a respektována.

 

Východisko

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami byli po léta považováni za asexuální, bez potřeby lásky a naplňujícího vztahu k ostatním. Bylo jim odpíráno individuální právo na sexualitu, základní lidskou potřebu potřebnou pro lidské zdraví a duševní pohodu. Tato ztráta měla velký vliv na jejich pohlavní identitu, přátelství, sebevědomí, tělesné uvědomění, emocionální růst a sociální chování. Ve škole ani v dospělosti se jim nezřídka nedostává odpovídající sexuální výchovy a tréninku v rodičovství a výchově dětí. Sexuální vztahy bývají důsledkem omezeného výběru, manipulace, osamocení nebo fyzického pudu, nikoli způsobem vyjádření jejich sexuality. Veřejnost navíc mívá zastaralý pohled na jejich sexualitu a mnoho lidí zastává názor, že lidé s mentálním postižením nemohou vychovávat nebo finančně podporovat své děti; výchovu dětí spojují s nutností vyšší státní podpory, včetně případného umístění do pěstounské péče.

 

Stanovisko

Každý člověk má právo uplatňovat svou volbu týkající se sexuálního vyjádření a sociálních vztahů. Bez ohledu na rozsah mentálního postižení a souvisejících vývojových vad nelze ospravedlnit ztrátu práv vztahujících se k sexualitě.

Všichni lidé mají v mezilidských vztazích právo na:

rozvíjení přátelství a citových vztahů, ve kterých mohou milovat a být milováni, začít a ukončovat vztahy podle svého výběru,

důstojnost a respekt,

soukromí, důvěrnost, svobodu sdružování.

V sexuální oblasti mají jedinci právo na:

sexuální vyjádření s ohledem na věk, sociální vývoj, kulturní a morální hodnoty a sociální zodpovědnost,

informace napomáhající ke správnému rozhodování v oblasti sexuálního vzdělávání, včetně informací o sexuálních praktikách, sexuálním zneužívání a sexuálně přenosných chorobách,

ochranu před sexuálním obtěžováním, fyzickým, sexuálním a emocionálním zneužíváním a sexuálním vztahem s placenými ošetřovateli,

sexuální vztah včetně manželství s osobami dle svého výběru.

Ve vztahu k sexualitě mají jedinci povinnost:

brát ohled na hodnoty, práva a pocity ostatních,

vyhledávat rady ohledně osobních a společenských hodnot spojených se sexualitou u rodiny, přátel i náboženských představených.

Vzhledem k možnosti početí a výchovy dětí mají právo na:

možnost kontroly porodnosti včetně rozhodnutí mít a vychovávat děti (s podporou, pokud je to nutné) a nést osobní zodpovědnost za tato rozhodnutí,

mít kontrolu nad vlastním tělem,

přístup k řádné podpoře při výchově dětí ve vlastním domově,

svobodné rozhodnutí ohledně vlastní sterilizace, a to bez ohledu na stupeň mentálního postižení.

 

Autor: kongres delegátů The Arc of the United States, 2004

Zdroj: The Arc Position Statement - Sexuality, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United State, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Běla Chylíková, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz