Evropská hudební škola

Zájmy

 

 Tisková zpráva 12. 9. 2006

Občanské sdružení TAP zahajuje od září 2006 pilotní projekt Evropské hudební školy STUDEO. Program je určen primárně studentům Jedličkova ústavu a Základní školy a Střední školy (JÚŠ) v Praze, který je partnerem projektu, ale v budoucnu se otevře všem zájemcům. S pomocí grantu ze strukturálních fondů EU vybudují autoři projektu zázemí pro individuální rozvoj schopností studentů s tělesným postižením, a to v oblasti, kterou si sami zvolí – bude se jednat převážně o výuku v hudebních oborech, práce s hudebním softwarem a grafickými programy, ale také o výuku počítačových dovedností a jazyků. Každému ze studentů bude přidělen lektor, který studenta individuálně povede a společně s odborníky bude spolupracovat na vývoji kompenzačních pomůcek a upravených nástrojů. Tento systém umožní studentům věnovat se činnostem, které je opravdu zajímají a často jsou pro ně nedostupné. Program Evropské hudební školy charakterizuje i její název. STUDEO pochází z latiny a znamená touhu studovat.

Autor projektu Šimon Ornest o projektu říká: „Evropskou hudební školu STUDEO plánujeme jako prostor, který vytvoří rovnocenné příležitosti pro zájmové činnosti, vzdělávání a následné pracovní uplatnění studentů škol JÚŠ. Věříme, že vysokou úrovní výukových programů se do budoucna podaří oslovit i lidi, kteří mají možnost vzdělávat se kdekoli jinde.“

Hlavním podnětem k projektu byla skutečnost, že vzhledem k bariérám ve městě i ve společnosti, je pro většinu žáků JÚŠ téměř nemožné rozvíjet své zájmy mimo stěny ústavu. Projekt Evropské hudební školy by jim měl umožnit aktivně rozvíjet své schopnosti a připravit se na přijímačky na zvolenou školu, případně na zapojení do pracovního procesu. Lektoři budou vybíráni z potencionálních budoucích zaměstnavatelů a spolupráce se studenty JÚŠ by měla pomoci překonat vzájemnou bariéru.

Projekt navazuje na osmiletou činnost hudebního souboru The Tap Tap, složeného ze studentů JÚŠ a hostujících hudebníků. Soubor vede Šimon Ornest a pod jeho vedením pokřtili na jaře tohoto roku The Tap Tap debutové CD Hopšidyridy. Soubor vystupoval na mnoha místech v Čechách (Rock Café, Roxy, Rock for People, Divadlo na Zábradlí atd.) i v zahraničí (Německo, Ukrajina). O.s. TAP také každoročně organizuje kulturně-integrační festival Vysoko Výše Vyšehrad v areálu pražského Vyšehradu.

V horizontu pěti let bude postavena přímo v prostorách JÚŠ na Vyšehradě stavba, do které se projekt Evropské hudební školy STUDEO přesune. Celý objekt bude zcela bezbariérový a otevřený všem, tak aby byla naplněna základní idea projektu, a to integrace osob s postižením do společnosti.

 

Kontakt:

Šimon Ornest - projektový manažer, předseda o.s. TAP, simon@studeo.cz - tel: 604 117 067

Běla Chylíková - koordinátorka projektu, PR, bela@studeo.cz - tel: 777 785 423

o.s. TAP - Na Pankráci 13 - Praha 4 – Vyšehrad - 140 00

Provizorní web o.s. TAP /web STUDEO bude spuštěn zanedlouho/: http://tap.nasweb.cz

 
Související články

Hry s hudbou
Pár her, metod a technik, které vám dají příležitost tvořivě rozvíjet u dětí i dospělých muzikálnost a smysl pro společnou práci. Zahrajte si na putovního plyšáka nebo na houslaře! celý článek