Sexualita a lidé se specifickými potřebami

Sexualita

Všichni lidé jsou sexuální bytosti a sexuální projev je přirozenou a důležitou částí života. Co je sexualita? Sexualita zahrnuje osobnost, myšlenky, hodnoty a pocity. To, jak komunikujeme a jak sami sebe vyjadřujeme v našich vztazích s druhými, je stejně jako naše sexuální pudy a sexuální aktivity výrazem naší sexuality.

V dnešní společnosti je sex často spojen s mládím a fyzickou kondicí; společnost proto často považuje člověka s postižením za asexuálního. Samozřejmě tomu tak není – člověk s handicapem je také sexuální bytostí, bez ohledu na jeho mentální nebo fyzická omezení. Handicapovaní lidé přesto musí překonávat předsudky, stejně jako své vlastní mylné představy a osobní bariéry týkající se sexuality. Je důležité, aby každý, včetně lidí s postižením, byl schopen činit vědomá rozhodnutí o své sexualitě, a to informovaně a s porozuměním.

Postižení může vést k mnoha změnám: k problémům s pohyblivostí, ztrátě citlivosti, problémům s komunikací, zhoršené kontrole vyměšování a vylučování, bolestem, únavě, změnám v chování a myšlení, změnách v sexuálních funkcích (erekci, ejakulaci, lubrikaci, orgasmu) stejně jako ke změnám jiných funkcí a změnám ve vědomí vlastního těla. Všechny tyto změny mohou mít dopad na sexualitu. Stres, únava, deprese, bolest a strach, které jsou často spojeny s ranými stádii handicapu, mohou mít vliv na sexuální touhu. Sexuální pud a sexuální funkce mohou ovlivnit také předepsané léky. Sexualitu a sexuální chování samozřejmě ovlivní i sebeúcta (jaké má člověk o sobě mínění).

Stejně jako u jiných aktivit denního života je možné provést určité úpravy. Pro člověka s handicapem může být sexuální aktivita méně spontánní a plánovanější vzhledem k otázkám únavy, bolesti a denní rutině osobní hygieny. Může to být také o hledání vlastního sexuálního projevu, což může zahrnovat experimentování a alternativní přístupy.

Komunikace je důležitá ve všech vztazích. V případě handicapu je pro partnery velmi důležité, aby hovořili o svých myšlenkách, pocitech, potřebách, přáních a o tom, co pro sebe mohou navzájem udělat.

Také lidé se specifickými potřebami nesou odpovědnost za své sexuální zdraví. Starost o zdraví zahrnuje: jednání v rámci žebříčku hodnot, které člověk má, aby zabránil případnému neplánovanému těhotenství, vyhledání rané prenatální péče, zabránění navození a přenášení sexuálně přenosných chorob a zabránění sexuálnímu zneužití. Zdravotní prohlídky, jako například mamografie a jiné pravidelné kontroly, včetně testů, které si každý může udělat sám, představují odpovědný způsob, jak odhalit možné problémy včas.

Sexualita je většinou velmi intimní, osobní oblastí našich životů, o které obvykle hovoříme jen s těmi, kteří jsou nám velmi blízcí. Pokud máte pochybnosti a otázky týkající se sexualních témat spojených s postižením, pokuste se vyhledat radu odborníka.

Zdroj: MossRehab ResourceNet

Překlad: Martina Jakubův
Související články

Prohlášení k sexualitě
Lidé s mentálním postižením mají nepopiratelná sexuální práva a základní lidské potřeby. Tato práva a potřeby musejí být prosazována, bráněna a respektována. celý článek

Přístup k dětské sexualitě
Nejlepší věc, kterou pro děti můžeme udělat, je zacházet s jejich zvědavostí a objevováním jako s normální aktivitou jako je jedení nebo hraní. celý článek

Naše setkání s diagnózou předčasné puberty
Ráda bych se podělila o své zkušenosti a vlastně tak vyzvala všechny rodiče stejně postižených dívek – a samozřejmě i ostatních postižených dětí – abychom spolu více mluvili... celý článek

Předčasná puberta u dívek
Předčasná puberta je z hlediska dalšího vývoje a osudu dítěte velmi závažnou poruchou a přináší mnoho problémů i ve sféře psychické a sociální. celý článek

Jakou antikoncepci?
…jakákoliv antikoncepce by měla být důsledkem dobrovolného rozhodnutí uživatelky s plným uplatněním základního lidského práva na plánované rodičovství. celý článek

AIDS a mentální retardace
HIV/AIDS byly již nakaženy milióny lidí. Přinášíme obecné informace o syndromu získaného selhání imunity a ochraně před nakažením. celý článek

O facilitovaném sexu se příliš nemluví
Pohlavní styk facilitovaný osobním asistentem je téma, ke kterému se nestaví zatím jednoznačně ani v USA, kde mají v rozvoji individuálně orientovaných sociálních služeb pro lidi s postižením většinou náskok před ostatními zeměmi. celý článek

Mateřství a péče o rodinu
Vzhledem k tomu, že ženy se znevýhodněním jsou považovány za závislé a potřebující péči, je pro mnohé obtížné představit si, jak může handicapovaná matka splňovat pečovatelskou a výchovnou mateřskou roli. celý článek