Altíkův slovník

Pomůcky

 

 Důvodem pro realizaci Altíkova slovníku byla absence jednotné koncepce a vzdělávacích postupů v oblasti augmentativní a alternativní komunikace (dále jen AAK) v celorepublikovém měřítku. V rámci snahy o sjednocení systému AAK jsme využili nejenom praktické zkušenosti z vyučovacího procesu v naší škole, ale i zkušenosti z naší lektorské činnosti v působnosti celé ČR, kde již několik let pořádáme akreditované semináře a přednášky na téma "Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace při práci s osobami s těžkým mentálním a tělesným postižením". Všechny tyto získané zkušenosti byly dominantním pilířem pro realizaci projektu SIPVZ, jehož cílem bylo, ve spolupráci s o. s. PETIT, vytvořit interaktivní výukový software.

Stávající výukové programy, které jsou na trhu k dispozici, lze sice prakticky využívat ve vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ovšem buď nepostihují všechny skupiny dětí s daným typem postižení, nebo databáze nejsou kompletní a neobsahují např. dostatek běžně užívaných symbolů. V rámci projektu jsme se pokusili tyto tituly doplnit tak, aby náš výukový program bylo možno využívat pro žáky na jakémkoliv stupni vývoje, aby odpovídal v tom daném okamžiku momentálním potřebám příslušného žáka a systematicky vycházel z vývoje percepce. Víme, že nelze sestavit naprosto komplexní a univerzální titul, ale díky otevřenosti jednotlivých sad a možnostem jejich postupného doplňování dle momentálních potřeb žáků se podařilo vytvořit funkční komunikační nástroj, který slouží k usnadnění výuky alternativní a augmentativní komunikace a globální metody čtení. Vzniklý multimediální program jednoznačně přispívá k jistému sjednocení vzdělávacích metod a celého systému v rámci výuky AAK a mohou si jej bez jakýchkoli předběžných předpokladů osvojit všichni, kteří se v prostředí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pohybují.

Altíkův slovník je výsledkem devítiměsíční práce a úsilí řešitelského týmu, který tvořilo 9 pedagogů naší školy, 3 softwaroví odborníci, specialista na práci s videem až po švýcarskou odbornicí na znakovou řeč pro děti s mentálním postižením, paní Anitu Portmann, kterou bylo třeba oslovit a přesvědčit k týdennímu pobytu v naší republice za účelem nasnímání videosekvencí jednotlivých znaků.

 

Náplň programu tvoří přes 1 400 různých objektů. Každý objekt může být zobrazen v různých grafických podobách (obrázek, fotografie, piktogram, symbol) či vyjádřen formou videosekvence. Objekty jsou ozvučeny, takže žák si může spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. Program obsahuje 13 úkolů rozdělených do tří kapitol (Obrázky a symboly, Slova, Věty) a kapitolu Hry, kde najdete tři hry. Program také obsahuje 629 videosekvencí znaků. Tato speciální znaková řeč slouží k vyjádření základního celku slov, činností a pocitů. Znakování patří k základnímu dorozumívacímu prostředku mezi rodičem (nebo pedagogem) a dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Námi dodané objekty jsou ozvučeny, takže klient si může spojit zvukový vjem, obrázek i text v jeden celek. Zvukový doprovod obrázku, stejně jako název obrázku, může pedagog změnit a založit tak novou variantu objektu, který je spojen s obrázkem. Tato možnost bude především využívána při tvorbě vět, kde lze uchovat správné gramatické tvary jednotlivých slov.Další možností programu je vkládání vlastních objektů - například obrázků nebo fotografií, které lze následně využívat ve všech úkolech programu. Nové obrázky lze pomocí našeho programu pojmenovat i ozvučit.

I když jsou v programu všechny úkoly již naplněny několika variantami obrázků v různých grafických podobách, jedna z hlavních předností programu je možnost přizpůsobení všech úkolů jednotlivým klientům. V programu můžete měnit naplnění úkolů nejen z hlediska výběru grafických podob jednotlivých objektů, ale i z hlediska konkrétního obsahu úkolu. Do úkolů tak můžete zařadit jen ty objekty, u nichž víte, že s nimi bude klient pracovat, nebo je chcete klientovi přiblížit tak, aby se je naučil a pochopil. Takto lze program udržovat v mnoha nezávislých variantách pro více klientů. Všechna nastavení programu se ukládají do počítače a lze je kdykoli zpětně vyvolat.

Realizátoři:

Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové, Horní Poustevna - www.skolygp.cz, Občanské sdružení PETIT, Olomouc - www.petit-os.cz

Zástupci Školy GP a o.s. Petit, ve spolupráci se vzdělávací agenturou Pragoversa v Praze, uspořádají na podzim 2006 odbornou přednášku a školení k používání programu pro zájemce ze speciálních škol a ÚSP.

Zdroj: školy GP
Související články

Augmentativní a alternativní komunikace
V ČR může být až 20 000 lidí, kteří mají závažné komunikační problémy. Otázky a odpovědi o formách dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč... celý článek

Pomocná technologie
Pomocná technologie je pojem používaný k popisu zařízení, která jsou používána k vyrovnání funkčních omezení a zvýšení a posílení učení, nezávislosti, pohyblivosti, komunikaci... celý článek