Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi II.

Zájmy

 

PŘÍJMY A VÝDAJE. PLÁNOVÁNÍ KROK ZA KROKEM

Chceme-li mít peníze pod kontrolou, musíme sledovat své příjmy (kolik peněz jsme vydělali/dostali…) a výdaje (kolik peněz jsme utratili).

 

PRACOVNÍ LIST – PŘÍJMY A VÝDAJE

Krok 1: Příjmy

Do pracovního listu si zapište, kolik peněz každý měsíc dostáváte a odkud tyto peníze přicházejí. Připomeňme si, že peníze, které dostáváte, se nazývají příjmy.

 

Měsíční příjmy:

Odkud přicházejí mé penízeza měsíc
Plat   _______________
Důchod+ _______________
Finanční podpora od rodičů či přátel+ _______________
Ostatní (dary, prodej osobních věcí atd.)+ _______________
Celkový příjem (sečtěte všechny položky)  = _______________

 

Krok 2: Výdaje

Peníze, které utratíte například za koupi CD nebo které vydáte za nájem, se nazývají výdaje. Je dobré vědět, kolik utrácíte za věci, jako jsou lístky na autobus, jídlo nebo půjčování videokazet. Jednoduchý přehled o výdajích vám nabízí „kniha výdajů“.

Každý den si do notýsku zapište, kolik peněz jste utratili. Noste ho všude s sebou a zapisujte si tam vše, zač platíte (například i deset korun za kávu z automatu). Informace z notýsku pak použijte k vyplnění pracovního listu v kolonce „výdaje“.

Některé účty musíme platit každý měsíc – například účet za telefon, nájemné a podobně. To jsou měsíční výdaje. Za jiné věci platíme například jen jednou do roka – pojištění bytu a podobně. Takovéto výdaje pak vydělíme počtem příslušných měsíců (pokud částku platíme jednou do roka, tak ji vydělíme dvanácti, tj. dvanácti měsíci; platíme-li ji jednou za čtyři měsíce, vydělíme ji čtyřmi) a výslednou částku pak přičteme k měsíčním výdajům. Například stojí-li roční pojištění auta 3 000 Kč, vydělíme tuto částku 12, což je 250 Kč. Tuto částku (250 Kč) pak napíšeme do seznamu měsíčních výdajů.

 

Měsíční výdaje:

Za co utrácím peníze za měsíc
Nájemné, hypotéka, úvěr   _______________
Doprava+ _______________
Jídlo+ _______________
Pojištění+ _______________
Plyn+ _______________
Elektřna+ _______________
Voda+ _______________
Telefon+ _______________
Oblečení+ _______________
Zábava (kino, koncerty atd.)+ _______________
Dovolená/cestování+ _______________
Ostatní (CD, dárky atd.)+ _______________
Celkový výdaje (sečtěte všechny položky)  = _______________

 

Krok 3: Porovnání příjmů a výdajů

Zapište celkový měsíční příjem (krok 1)   _______________
Zapište celkové měsíční výdaje (krok 2)-  _______________
Odečtěte výdaje od příjmů a napište si výsledek  = _______________

 

Krok 4: Změny

Měli jste větší příjem než výdaje (zbyly vám nějaké peníze)? Gratulujeme! Tyto peníze si můžete uložit na spořicí účet. V případě, že jste naopak měli větší výdaje než příjmy (utratili jste více, než jste vydělali/dostali), se podívejte na seznam výdajů a zkuste zjistit, kde byste mohli příští měsíc ušetřit (jak byste mohli utratit méně peněz), případně jak byste mohli zvýšit příjmy. Samozřejmě můžete vymyslet řešení v obou oblastech, tedy jak snížit výdaje a jak zvýšit příjmy.

 

Pokračování příště. Předchozí díl najdete zde.

Zdroj: zpracováno s využitím brožury Make the most of your Money (s laskavým svolením The Arc of the United States), text vznikl díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad a redakční úpravy Markéta Krajníková, redakční spolupráce a korektury Dagmar Brejlová
Související články

Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi V.
S potěšením vám po kratší odmlce přinášíme další pokračování našeho seriálu o financích: tentokrát o různých typech půjček a smluv, které mohou být lákavé, ale vyžadují naší opatrnost. celý článek

Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi IV.
Peníze chceme, abychom se měli dobře. Snadno se ale můžeme dostat do finančních problémů, právě když se máme dobře. Další díl manuálu, tentokráte o opatrnosti... celý článek

Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi III.
Tentokráte o placení složenek, o utrácení a o tom, jak co nejlépe využít každou korunu.. celý článek

Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi I.
aneb Naučte se dobře utrácet i spořit! První z nově připravené série článků pro uživatele zaměřené na samostatnost v oblastí financí. celý článek