Jak co nejlépe zacházet s vašimi penězi II.


 

PŘÍJMY A VÝDAJE. PLÁNOVÁNÍ KROK ZA KROKEM

Chceme-li mít peníze pod kontrolou, musíme sledovat své příjmy (kolik peněz jsme vydělali/dostali…) a výdaje (kolik peněz jsme utratili).

 

PRACOVNÍ LIST – PŘÍJMY A VÝDAJE

Krok 1: Příjmy

Do pracovního listu si zapište, kolik peněz každý měsíc dostáváte a odkud tyto peníze přicházejí. Připomeňme si, že peníze, které dostáváte, se nazývají příjmy.

 

Měsíční příjmy:
Odkud přicházejí mé penízeza měsíc
Plat   _______________
Důchod+ _______________
Finanční podpora od rodičů či přátel+ _______________
Ostatní (dary, prodej osobních věcí atd.)+ _______________
Celkový příjem (sečtěte všechny položky)  = _______________

 

Krok 2: Výdaje

Peníze, které utratíte například za koupi CD nebo které vydáte za nájem, se nazývají výdaje. Je dobré vědět, kolik utrácíte za věci, jako jsou lístky na autobus, jídlo nebo půjčování videokazet. Jednoduchý přehled o výdajích vám nabízí „kniha výdajů“.

Každý den si do notýsku zapište, kolik peněz jste utratili. Noste ho všude s sebou a zapisujte si tam vše, zač platíte (například i deset korun za kávu z automatu). Informace z notýsku pak použijte k vyplnění pracovního listu v kolonce „výdaje“.

Některé účty musíme platit každý měsíc – například účet za telefon, nájemné a podobně. To jsou měsíční výdaje. Za jiné věci platíme například jen jednou do roka – pojištění bytu a podobně. Takovéto výdaje pak vydělíme počtem příslušných měsíců (pokud částku platíme jednou do roka, tak ji vydělíme dvanácti, tj. dvanácti měsíci; platíme-li ji jednou za čtyři měsíce, vydělíme ji čtyřmi) a výslednou částku pak přičteme k měsíčním výdajům. Například stojí-li roční pojištění auta 3 000 Kč, vydělíme tuto částku 12, což je 250 Kč. Tuto částku (250 Kč) pak napíšeme do seznamu měsíčních výdajů.

 

Měsíční výdaje:
Za co utrácím peníze za měsíc
Nájemné, hypotéka, úvěr   _______________
Doprava+ _______________
Jídlo+ _______________
Pojištění+ _______________
Plyn+ _______________
Elektřna+ _______________
Voda+ _______________
Telefon+ _______________
Oblečení+ _______________
Zábava (kino, koncerty atd.)+ _______________
Dovolená/cestování+ _______________
Ostatní (CD, dárky atd.)+ _______________
Celkový výdaje (sečtěte všechny položky)  = _______________

 

Krok 3: Porovnání příjmů a výdajů
Zapište celkový měsíční příjem (krok 1)   _______________
Zapište celkové měsíční výdaje (krok 2)-  _______________
Odečtěte výdaje od příjmů a napište si výsledek  = _______________

 

Krok 4: Změny

Měli jste větší příjem než výdaje (zbyly vám nějaké peníze)? Gratulujeme! Tyto peníze si můžete uložit na spořicí účet. V případě, že jste naopak měli větší výdaje než příjmy (utratili jste více, než jste vydělali/dostali), se podívejte na seznam výdajů a zkuste zjistit, kde byste mohli příští měsíc ušetřit (jak byste mohli utratit méně peněz), případně jak byste mohli zvýšit příjmy. Samozřejmě můžete vymyslet řešení v obou oblastech, tedy jak snížit výdaje a jak zvýšit příjmy.

 

Pokračování příště. Předchozí díl najdete zde.

Zdroj: zpracováno s využitím brožury Make the most of your Money (s laskavým svolením The Arc of the United States), text vznikl díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad a redakční úpravy Markéta Krajníková, redakční spolupráce a korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz