Rady jak zaměstnat pracovníky s mentálním postižením

Práce

 

 Lidé s mentální retardací se rádi stávají součástí komunity. S oblibou se účastní sportovních akcí, chodí do kina a navazují přátelství. Nadšeně přijímají odpovědnost za to, že se stávají součástí dění. Lidé s mentální retardací se mohou stát produktivními, nezávislými pracujícími občany… stejně jako vy nebo já.

Důvodem neúspěchu při získávání práce je špatné chápání pojmu mentální retardace. Stačí jen trochu lepší informovanost a čas, který nadřízený pracovník věnuje osvojení nových znalostí a know-how, a zaměstnanec s mentální retardací se může rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí.

 

Orientace: Dobrý začátek

Správný začátek je pro nového zaměstnance velmi důležitý.

Ujistěte se, že žadatel správně porozuměl pravidlům firmy. Projděte s ním pokyny pro zaměstnance a dotazováním se přesvědčte, zda pochopil, co se ve firmě může a nesmí dělat.

Pro úspěch v práci je důležité, aby ostatní pracovníci přijali nového zaměstnance mezi sebe. V první řadě jim ho představte a pověřte některého ze zkušených zaměstnanců, aby ho provedl po pracovišti a zapojil ho do společenského dění, jako jsou společné obědy nebo pracovní přestávky.

Některé osoby s mentálním postižením zahajují docházku do práce za přítomnosti asistenta, odborníka, který mu na pracovišti pomáhá v průběhu zkušební doby. I v takovém případě byste coby nadřízení měli být s novým pracovníkem v kontaktu.

Řada osob s mentální retardací může být řízena jako každý jiný pracovník. Jiní vyžadují trochu více pozornosti, aby se mohli lépe zorientovat a zapracovat. Nabízíme několik „tipů“ pro řízení pracovníků s mentální retardací, s jejichž pomocí získáte dobrého, produktivního zaměstnance.

 

Účinné řízení

Zapracování a řízení nového zaměstnance od vás vyžaduje poměrně málo času, ale je krajně důležité. Jeho prostřednictvím získáte pracovníka, který vykoná práci v množství a kvalitě požadované pro úspěšný chod firmy.

 

Nabízíme vám šest tipů:

 

1. Vše názorně ukazujte

Pracovní činnost nestačí pouze vysvětlit, je třeba ji předvést. Během podrobného vysvětlování názorně provádějte jednotlivé úkony. Pak nového pracovníka nechte, aby si každý úkon vyzkoušel, předvedl vám jej a vysvětlil. Mnoho lidí s mentální retardací lépe pochopí, co mají dělat, když to vidí a slyší.

 

2. Rozdělujte úkoly

Řada pracovních činností a úkolů sestává ze série jednotlivých úkonů. Jsou-li komplikované úkoly nebo úkoly sestávající z více kroků vysvětlovány příliš rychle, může z toho být nový zaměstnanec zmatený.

Raději rozdělte úkol na jednotlivé kroky. Pak mu každý krok předveďte a vysvětlete. Nakonec nechte zaměstnance všechny kroky zopakovat a předvést.

 

3. Vyjadřujte se zřetelně a stručně

Při zapracovávání a řízení pracovníka se vyhýbejte technickým nebo komplikovaným výrazům. Vysvětlování pracovních úkolů nepřehánějte. Používejte přesné, věcné instrukce. Nepoužívejte abstraktní vysvětlování. Nejúčinnější je jasné a stručné vyjadřování.

 

4. Zaveďte rutinní postupy

Snažte se vést zaměstnance k tomu, aby prováděl pracovní úkony vždy ve stejném pořadí. Mnoho lidí s mentální retardací vykonává svoji práci lépe, zvykne-li si na rutinní postup. Jestliže nemá zaměstnanec problémy se čtením, pomůže mu seznam úkolů nebo úkonů, jež má provádět. Během zapracování bývají účinnou pomůckou také diagramy, nebo dokonce po sobě jdoucí obrázky znázorňující pracovní úkony.

 

5. Komunikujte

Vysvětlete zaměstnanci, co od něj firma očekává z hlediska množství a kvality jeho práce. Ujistěte se, že zaměstnanec ví, co má dělat a komu má hlásit ukončení práce. Je-li pro úkol nutný další materiál, ukažte mu, kde ho najde. Rovněž ho povzbuzujte, aby se zeptal, když mu není něco jasné nebo si není něčím jistý.

 

6. Poskytujte zpětnou vazbu

Informujte zaměstnance o tom, jak si v práci vede. Zkontrolujte, zda správně proběhlo jeho zapracování na nový úkol. Otevřeně mu sdělte své mínění o kvalitě jeho práce a jeho vztahu k práci. Za dobrou práci ho pochvalte a povzbuďte stejně jako každého jiného zaměstnance.

Je prokázáno, že lidé s mentální retardací znamenají pro firmu vysokou produktivitu, nízkou fluktuaci. Bývají velmi loajální. Zaměstnáním osoby s mentální retardací a využitím našich rad získáte zaměstnance, jakého pro svůj obor potřebujete.

 

Zdroj: zpracováno dle materiálu Everybody wins (s laskavým svolením The Arc of the United States), text vznikl díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad Zuzana Jungwirthová, korektury Dagmar Brejlová
Související články

Jak Pavel hledal práci
příběh 20letého muže z Prahy se skoro dobrým koncem.. celý článek

Podporované zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. celý článek

Zaměstnávání lidí s mentálním postižením
odpovědi na nejčastější otázky k problematice uplatnění na trhu práce celý článek