Akvaterapie je prospěšná tělu i duši


 

 Úvod

Akvaterapie je definována jako „využití vody a aktivit speciálně navržených kvalifikovaným odborníkem při obnovování, rozšiřování a udržování kvality funkcí u osob s akutním nebo chronickým handicapem, syndromem nebo nemocí.“ Akvaterapie je poskytována pod dohledem fyzioterapeuta, ale program lze realizovat i za pomoci asistentů fyzioterapie, terapeutů pro pohybovou rekreaci a rehabilitačních pracovníků. Existují i další programy cvičení ve vodě. Ty se však od akvaterapie liší skupinovou formou se stejnými aktivitami pro všechny, zatímco akvaterapie se soustředí na terapeutický plán, který je navržen pro každého zvlášť a je poskytován formou osobního přístupu.

 

Jak to funguje

Akvaterapie má výhody, které běžná fyzioterapie nemůže nabídnout:

Nadnášení − nadnášení pomáhá a podpírá klienta při cvičení. Snižuje váhové zatížení kloubů, kostí a svalů a dovoluje kloubům větší rozsah pohybu.

Hydrostatický tlak – tento tlak podporuje cirkulaci krve z dolních končetin k srdci a snižuje otoky kotníků a chodidel.

Odpor – na zemi překonáváme jediný odpor: gravitaci. Některé svaly proto využíváme nadměrně, jiné nedostatečně. Voda klade odpor ve všech směrech, čímž procvičuje a posiluje všechny svalové skupiny stejnoměrně.

Teplota – většina bazénů určených pro terapii je vyhřívaná na teplotu kolem 35 stupňů Celsia. Teplá voda uvolňuje svaly, což snižuje strnulost kloubů.

 

Výhody

Akvaterapie je prospěšná tělu i duši. Mezi tělesné výhody patří snížení bolesti, omezení svalových křečí, nadměrného svalového napětí a strnulosti kloubů, které jsou naopak zpevňovány. Akvaterapie zvyšuje mobilitu, rozsah pohybu, zlepšuje rovnováhu a koordinaci, stabilitu trupu, smyslové a prostorové vnímání, motivaci a bdělost, posiluje svaly a rozvíjí celkovou fyzickou kondici.

Psychické aspekty spojené s akvaterapií zahrnují zvýšení sebevědomí, zlepšení nálady, posílení trpělivosti, uvolnění stresu a napětí, obnovení energie a podporování pozitivního postoje k životu.

Akvaterapie se v důsledku řady pozitivních účinků stala úspěšnou terapeutickou metodou pro klienty se spasticitou (křečovitě staženými svaly), poškozením mozku, svalovým onemocněním, po infarktu, s neurologickými poruchami, vývojovými vadami a degenerativními poruchami. (Samozřejmě i pro akvaterapii platí omezení, není vhodná při horečce, infekčním onemocnění, kožních vyrážkách, zraněních, jež nelze neprodyšně zakrýt, záchvaty, tracheotomie, inkontinence.)

 

Příklady aktivit

Při akvaterapii je možno využít celou řadu cvičení.

V pozici vsedě může klient:

odpalovat míč tam a zpět, čímž zvyšuje rovnováhu a sílu horních končetin a jejich koordinaci;

sedět v umělém vlnobití a cvičit tak rovnováhu;

uchopovat vzdálenější objekt, a tím zlepšovat kontrolu trupu a rovnováhu;

tlačit objekt dopředu, do stran a dozadu, čímž zvětšuje rozsah pohybu trupu a horních končetin a snižuje napětí trupu;

provádět pohybové aktivity zaměřené na posílení horních a dolních končetin.

V pozici vleže nebo vstoje může klient:

vznášet se v poloze naznak s podporou terapeuta − tím dochází k relaxaci a snižuje se spasticita;

v pozici naznak se kolébat ze strany na stranu − tím opět dochází ke snížení spasticity;

provádět pohyby končetinami (kopání nohou) na posílení dolních a horních končetin;

vznášet se v pozici na břiše, čímž dochází k posílení krku, zad, boků, ramen a břicha;

držet plovoucí objekt a otáčet se ze strany na stranu, aby posiloval trup a ramena;

chytat míč a dosahovat na objekt vstoje, aby rozvíjel udržování rovnováhy;

provádět cviky na zlepšení držení těla: zvedání činky, úkroky dopředu, stranou a dozadu, aby byl podporován nácvik chůze.

 

Zdroj: Aquatic Therapy and Rehab Institute, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad Terezie Lípová, jazykové korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz