Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem


 

 

Katedra speciální pedagogiky PedF UK nabízí

v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační studium

Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem.

 

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky a pomáhající profese působící ve speciálních a základních školách, SPC, PPP, ÚSP, stacionářích a zdravotnických zařízeních.

 

Forma studia: kombinované studium.

 

Obsah studia: Cílem kvalifikačního studia Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem je připravit pracovníky ve speciálním školství na edukační a rehabilitační práci s lidmi s autismem.

Účastníci studia se seznámí se základní charakteristikou a projevy postižení u pervazivních vývojových poruch. Získají teoretické základy v oblasti specifických deficitů v oblasti tzv. triády; autistického kontinua a časné a diferenciální diagnostiky; problémů chování u dětí s autismem a vysocefunkčního autismu. Součástí studia budou rozbory videozáznamů.

Nedílnou součástí je téma rodina dítěte s autismem; speciálně pedagogická podpora dospívajících a dospělých klientů s autismem a možnosti integrace těchto lidí.

 

Požadované vzdělání: magisterské případně bakalářské studium oboru pedagogického směru, nejlépe speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie. Ve výjimečných případech lze požadavek vysokoškolského vzdělání prominout.

 

Časová dotace studia: 3 semestry (pro absolventy speciální pedagogiky magisterského studia 2 semestry)

Předpokládané započetí studijního programu: bude upřesněno podle počtu zájemců

Studium je placené, předpokládaná částka je 5 – 6 tisíc na semestr.

 

Předběžné přihlášky: Ing. M. Jelínková

AUTISTIK

Kyselova 1189/24

182 00 PRAHA 8

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz