Neviditelné postižení


Neviditelné postižení je takové postižení, které není (vždy) oku náhodného pozorovatele okamžitě zjevné; to znamená, že není viditelné pouhým okem.

„Výraz neviditelné postižení zahrnuje příznaky jako nadměrná únava, závrať, bolest, slabost, kognitivní poruchy, které bývají pro postiženou osobou někdy nebo vždy velmi vysilující. Tyto příznaky se mohou objevit jako následek chronického onemocnění, chronické bolesti, zranění, vrozené poruchy apod. a nemusí být vždy zjevné. Člověk může mít neviditelné postižení, a nemít současně „viditelné“. Nemusí být současně být odkázaný na invalidní vozík, používat hůl nebo berle. Je-li jedinec omezován vysilující bolestí, únavou, kognitivními poruchami, závratí, rozostřeným viděním, slabostí apod., jedná se o příznaky neviditelného postižení“.

Zrakové nebo sluchové postižení osob, které nenosí brýle ani sluchové pomůcky, nemusí být patrné (někdo třeba nosí kontaktní čočky nebo kochleární implantát). Další kategorií neviditelných postižení je neschopnost sedět. Problémy se sezením bývají způsobeny především chronickou bolestí zad. Lidé s onemocněním nebo chronickou bolestivostí kloubů se ve dnech, kdy se cítí lépe, obejdou bez podpůrných pomůcek, případně je nepotřebují vůbec. Dalším příkladem je Aspergerův syndrom, poruchy pozornosti (ADD/ADHD), poranění mozku, chronická bolest, syndrom chronické únavy, citlivost na chemické látky, fibromyalgie, epilepsie a zranění způsobená opakovanou námahou.

Osoby s některým druhem neviditelného postižení, jako je chronická bolest, mohou být obviněny z toho, své postižení pouze předstírají. Často také dochází k nedorozumění nebo záměně nemoci či postižení za něco jiného. Například se může stát, že nás rozzlobí osoba, která popojede výtahem pouhé jedno patro, a považujeme ji za línou, aniž bychom si uvědomili, že může trpět postižením, které není patrné a brání jí v chůzi po schodech (například problém s koleny nebo dýcháním).

K neviditelným postižením patří také chronická onemocnění, jako je renální nedostatečnost nebo cukrovka, omezují-li běžné denní aktivity jedince.

Autoimunitní onemocnění

 

Syndrom chronické bolesti

 

Poruchy zažívacího ústrojí

 

Neurologické poruchy

 

Psychiatrické poruchy

Lidé s psychiatrickým onemocněním tvoří velkou část populace s neviditelným postižením. Patří sem například:

 

Syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky

Často je uváděn jako nemoc způsobená životním prostředím. Syndrom mnohočetné citlivosti na chemické látky může mít mírné až těžké alergické, astmatické, imunologické anebo neurologické reakce na umělé látky, např. parfémy, kolínské vody, vůně, čisticí prostředky, barvy, mořidla, lepidla, plasty, čalounění, pesticidy atd. Několik amerických měst vydalo nyní prohlášení požadující omezené používání parfémů při výkonu veřejné funkce, což zpřístupní veřejná místa osobám s touto poruchou.

 

 

Statistika rozšíření (údaje ze statistik USA)

- Stavem, který může být považován za neviditelné postižení, trpí asi 10 % lidí.

- Očekává se, že do roku 2030 stoupne tento počet o více než jedno procento ročně.

- 96 procent této populace žije s „neviditelnou nemocí“. Tito lidé nepoužívají berle ani jiné pomůcky a mohou vypadat, chovat se a cítit se dokonale zdraví.

- Ve Spojených státech musí 25 % lidí s chronickým onemocněním nějakým způsobem omezovat svoji činnost; zbývajících 50 % není svým stavem nijak omezováno.

- 60 % jedinců se nachází ve věkovém rozmezí od 18 do 64 let.

- 90 % seniorů má alespoň jednu chronickou nemoc a 77 % dvě nebo i více.

 

Právní ochrana

Zatímco osobám s viditelným zdravotním postižením jsou lidé až přehnaně ochotni „pomáhat“ nebo nějak zasahovat, aby pomohli, lidé s neviditelným postižením musí pomoc vyhledávat nebo riskovat a obejít se bez pomoci. Lidé s neviditelným postižením jsou však také chráněni zákony.

 

 

Zdroj: www.wikipedia.org, česká verze vznikla díky laskavé pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Zuzana Jungwirthová, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz