Připoj se a pracuj

Práce

 

 Jedním z výstupů projektu PŘIPOJ SE K INTERNETU A PRACUJ Z DOMOVA realizovaného Sdružením MAKROPULOS a spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy je Seznam volných pozic pro zdravotně postižené. Ten je výsledkem „Šetření postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením“, které v rámci tohoto projektu proběhlo.

Kromě zmíněného seznamu, který je volně ke stažení na stránkách projetu, je dalším výstupem tohoto šetření Analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením viz odkazy níže. Šetření provedli tréninkoví zaměstnanci, kteří se v rámci projektu PŘIPOJ SE A PRACUJ nejprve proškolili na zdokonalení komunikace po telefonu a základy telemarketingu a fundraisingu, a po té v rámci tréninkové zaměstnání na pozici telefonní operátor a fundraiser prováděli praktický výcvik pod dohledem zkušeného vedoucího pracovníka. Deset ze čtrnácti účastníků tohoto kurzu dostalo možnost své nově nabyté znalosti a zkušenosti uplatnit dále, neboť získali ve Sdružení MAKROPULOS stálý pracovní poměr.

Sdružení MAKROPULOS bude v zaměstnávání zdravotně postižených pokračovat i v následujících letech, kdy chystá další školicí kurzy na přípravu pro práci z domova.

 

Odkazy:

Seznam volných pozic pro zdravotně postižené http://jpd3.makropulos.org/pozice.htm

Analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením http://jpd3.makropulos.org/analyza.htm 

Stránky projektu PŘIPOJ SE A PRACUJ http://jpd3.makropulos.org/

Stránky Sdružení MAKROPULOS http://www.makropulos.cz