Evropská směrnice proti diskriminaci na pracovišti

Právo

Úvodní text o diskriminaci najdeš zde

 

Existuje evropská směrnice,

která bojuje proti diskriminaci na pracovišti.

Od roku 2006 je zákonem ve všech státech EU.

Některé země mohou požádat o více času až do roku 2006.

Tato směrnice obsahuje velmi mnoho důležitých věcí pro lidi se zdravotním postižením.

 

Ochrana před diskriminací na pracovišti.

Tato směrnice ochraňuje lidi na pracovišti anebo při odborném výcviku.

Je zakázána přímá i nepřímá diskriminace.

Znamená to například, že lidé se zdravotním postižením musí za stejnou práci dostat stejnou finanční odměnu.

Také to znamená, že zaměstnavatelé mohou odmítnout lidi pouze tehdy, pokud opravdu nezvládnou vykonávat svou práci.

 

Ochrana před obtěžováním

Směrnice hovoří také o tom, že vláda vás musí chránit před špatným zacházením ze strany ostatních lidí.

 

Evropská směrnice

Přiměřené podmínky

Přiměřené podmínky nesouvisí s místem, kde žijete.

Jedná se o to, že zaměstnavatelé musí vytvořit „přiměřené podmínky“ s ohledem na speciální potřeby lidí se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé musí každému člověku získat zaměstnání nebo odborné zaškolení.

Avšak peníze nebo úsilí k tomu potřebné nemohou příliš zatížit zaměstnavatele.

Musí to být přiměřené.

Například: představte si, že chcete pracovat jako uklízečka.

Ale na vykonávání této práce potřebujete více času než ostatní lidé.

A potřebujete občas někoho, kdo by vám připomenul, co máte dělat.

Zaměstnavatel by vám měl dát více času na vykonání práce.

Někdo by měl občas přijít vaši práci zkontrolovat.

Toto jsou přiměřené podmínky.

 

Pozitivní činnost pro lidi se zdravotním postižením je dovolená

Některé země mají zákony, které zacházejí se zdravotně postiženými lépe než s ostatními lidmi.

Například některá pracovní místa jsou určena pro zdravotně postižené.

Takováto pozitivní činnost je dovolena.

 

Obhajoba vašich práv

Pokud si myslíte, že jste v práci diskriminováni,musíte být schopni proti tomu bojovat.

Vaše vláda vám musí umožnit jít k soudu anebo si jiným způsobem stěžovat.

Pokud si stěžujete, nemusíte dokazovat, že vás někdo diskriminoval.

Tato osoba musí dokázat, že vás nediskriminovala.

 

Právo na informace

Vaše vláda vám musí poskytnout informace o vašich právech, které máte jako zaměstnavatel nebo uchazeč o zaměstnání.

Tyto informace musí být k dispozici v takové podobě, abyste jim rozuměly.

Mohou to být srozumitelné texty na čtení, video nebo audio nahrávky.

 

Jak je to u vás?

Dole na této straně najdete několik otázek, pomocí kterých můžete zjistit, jestli ve vaší zemi existují zákony proti diskriminaci:

Dostali jste informace o diskriminaci, které jsou srozumitelné, na videu nebo audio záznamu?

Říkal Vám někdo o Vašich právech bojovat proti diskriminaci?

Víte, které zvláštní potřeby máte, abyste si našli a udrželi zaměstnání?

Víte, co musí zaměstnavatel udělat, aby vám umožnil pracovat?

Řekl vám někdo, co můžete udělat, abyste bojovali proti diskriminaci v práci.

Hovořili jste někdy o diskriminaci s vašimi přáteli, rodiči nebo asistenty?

Pokud jste nezodpověděli na všechny otázky kladně, existuje ještě něco, co je třeba v boji proti diskriminaci udělat.

 

Další informace:

Inclusion Europe - Evropské sdružení společností osob s mentálním postižením a jejich rodin Inclusion Europe ochraňuje zájmy osob s mentálním postižením a jejich rodin. Členy jsou organizace sebeobhájců a jejich rodičů ze 36 evropských zemí. Inclusion Europe spolupracuje s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Inclusion Europe pracuje ve třech hlavních oblastech:

    1. Boj proti diskriminaci
    2. Lidská práva osob s mentálním postižením
    3. Začlenění všech do společnosti

Inclusion Europe publikuje zprávy, informační letáky a další dokumenty. Organizuje konference v mnoha zemích. Úzce spolupracuje se všemi členy v Evropě.

Další informace nalezneš i na internetových stránkách organizace:

www.inclusion-europe.org

 

Na následujících stránkách můžeš nalézt další důležité informace v českém jazyce.

www.europa.eu.int

 www.stop-discrimination.info

 

Jsou to odborné informace.

Možná budeš potřebovat někoho, kdo ti je pomůže přečíst.

 

 

 

.

Zdroj: Inclusion Europe / Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), česká verze vznikla s podporou dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad ze slovenštiny Kateřina Vampolová, publikováno s laskavým svolením ZPMP v SR
Související články

Manuál o diskriminaci
Diskriminace je, když se s lidmi špatně zachází, protože jsou jiní než ostatní. Například, protože jsou zdravotně postiženi. celý článek