30. září - Národní den epilepsie


 

Co je epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění (onemocnění mozku), nikoli však onemocněním psychickým. Projevuje se větším či menším počtem záchvatů a vzhledem k tomu, že existuje více druhů tohoto onemocnění, existuje i více typů epileptických záchvatů (od zahledění a brnění, po křeče a bezvědomí). Epilepsií může onemocnět kdokoli (např. po úrazu) nebo ji může mít kdokoli z nás a nemusí o tom vědět. Avšak při správné diagnostice a dodržování určitých pravidel, jako je předepsaná léčba, kontroly u lékaře, pravidelné braní léků, správná životospráva apod., dokáže většina postižených epilepsií žít běžným způsobem života.

 

K tomu, aby lidé s epilepsií žili normálním životem, pouze s nezbytně nutnými opatřeními, lze pomoci hned několika způsoby:

A.V prvé řadě je to nezbytná spolupráce samotného pacienta a lékaře, a to v podobě přijmutí předepsané léčby a dodržování určených pravidel.

B. Další pomocí může být práce různých organizací, sdružení či zařízení, která se této problematice věnují a mohou poskytnout potřebné služby a informace. Takovým sdružením je i Společnost „E“, která nabízí a poskytuje:

Odborné sociální poradenství (sociálně právní, psychologické a další), v rámci kterého vydává i měsíčník „Aura - informace o epilepsii“ a další publikace.

Sociálně aktivizační služby, jako např.:

Tuzemské a zahraniční pobyty s lékařským dohledem pro děti i dospělé s epilepsií

Programy v rámci klubů (schůzky, výlety, návštěvy kulturních zařízení aj.)

Kurzy (PC, AJ, šachy) a kroužky (keramika, drátkování, aranžování aj.)

Sportovně rehabilitační činnost (plavání, zdravotní cvičení, hipoterapie, canisterapie aj.)

Přednášky, semináře a akreditované rekvalifikační kurzy pro pečovatele o osoby s epilepsií

C. Ostatní, myšleno tím veřejnost, pak nejlépe pomohou, když nebudou podléhat zažitým a mylným představám, zjistí si pravdivé informace, přijmou lidi s epilepsií mezi sebe a naučí se jim pomáhat a chránit je při záchvatech.

 

Proč byl vyhlášen NDE

Mottem Národního dne epilepsie stanoveného na 30. září je boj s předsudky vůči epilepsii. Národní den epilepsie by měl lidem osvětlit příčiny, průběh a možnosti léčby epilepsie a zbavit zdravé lidi strachu a obav z této nemoci. Epilepsie nepatří k okrajovým diagnózám - tímto chronickým onemocněním trpí asi 1 % populace. Národní den epilepsie má veřejnosti ukázat, že epilepsie je nemoc ve většině případů léčitelná a s dobrou prognózou a že lidé trpící epilepsií žijí své normální životy.

 

Kdo je Společnost „E“

Společnost „E“ je občanské sdružení založené roku 1990 rodiči a přáteli osob postižených epilepsií. Jeho posláním je zlepšování postavení lidí s epilepsií ve společnosti. Zaměřuje se proto na rozšiřování informovanosti v otázkách epilepsie jak u svých členů, tak u široké veřejnosti. Působnost Společnosti „E” je celorepubliková.

 

Program Společnosti „E“ k Národnímu dni epilepsie

K Národnímu dni epilepsie proběhnou v klubech Společnosti „E“ různé programy. V sídle Společnosti „E“, tj. v samotném stacionáři, se uskuteční 9. října Den otevřených dveří, kde se bude možno seznámit s činností Společnosti „E“ a zúčastnit se některých akcí, např. kroužku aranžování květin, ukázky dovednosti asistenčních psů cvičených ve sdružení Helppes a semináře k problematice epilepsie, shrnujícímu základní informace o epilepsii, první pomoci při záchvatech apod. Upřesnění programu bude včas uvedeno na stránkách Společnosti „E“: www.epilepsie.ecn.cz.

 

Kontakt na Společnost „E“

Adresa: Liškova 3, 142 00 Praha 4

Telefon / fax: 241 722 136

E-mail: cea@volny.cz

Web: www.epilepsie.ecn.cz

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz