Slovník na cestu za prací


 

 Čistá mzda

Peníze, které člověk za svou práci skutečně dostane. Je to méně než hrubá mzda. Čistá mzda je napsaná na výplatní pásce.

 

Daně

Peníze, které se strhnou z hrubé mzdy a zaplatí státu. Sstát z těchto peněz platí lékaře, školy, policii, dopravu, politiky.

 

Diskriminace

Omezování skupiny lidí v jejich právech jen proto, že jsou jiní, než většina ostatních.

 

Doba neurčitá

Není určena doba, po kterou smlouva platí. Ssmlouva se dá zrušit výpovědí.

 

Doba určitá

Přesně určený čas, po který je platná smlouva. Například jeden rok.

 

Hrubá mzda

Peníze, které člověk vydělá, včetně daní. Hhrubá mzda je napsaná v platovém výměru a na výplatní pásce.

 

Invalidní důchod

Peníze, které člověk se zdravotním znevýhodněním pobírá od státu.

 

Místo výkonu práce

Místo, kam jezdí člověk do práce.

 

Mzdový výměr

Papír, na kterém je napsáno, kolik peněz člověk za práci dostane. Je tam ale napsána hrubá mzda. Ve skutečnosti dostane peněz méně.

 

Pracovní asistent

Člověk, který pomáhá se zapracováním v nové práci.

 

Pracovní doba

Doba, po kterou musí být zaměstnanec v práci. Například od 9.00 do 17.00 hodin.

 

Pracovní inzerát

Informace o nabízeném pracovním místě.

 

Pracovní pohovor

Schůzka se zaměstnavatelem. Na pohovoru se člověk dozví více o nabízeném pracovním místě (co je to za práci, na jak dlouho, za kolik peněz).

 

Pracovní poměr

Pravidelná práce, na kterou má člověk podepsanou pracovní smlouvu.

 

Pracovní rekomandace

Potvrzení o tom, co všechno ze zdravotních důvodů nemůže člověk se zdravotním znevýhodněním dělat.

 

Pracovní smlouva

smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Je v ní napsáno, co bude zaměstnanec dělat za práci, kde bude pracovat a jak velký je jeho pracovní úvazek. Dále také jaká je jeho pracovní doba a na jakou dobu se smlouva uzavírá.

 

Pracovní úvazek

Kolik hodin má člověk odpracovat za týden nebo za měsíc.

 

Sociální pojištění

Povinná peněžní částka, která se strhává z hrubé mzdy.

 

Výplatní páska

Doklad k výplatě, kde je uvedena výše hrubé i čisté mzdy, částka stržená na pojištění a daně a čerpání dnů dovolené.

 

Výpovědní lhůta

Doba mezi podáním výpovědi a skutečným ukončením pracovního poměru. Trvá obvykle dva až tři měsíce.

 

Výpověď

Výpovědí končí pracovní poměr a tedy i platnost pracovní smlouvy. Může ji podat zaměstnanec, pokud už dále nechce pro zaměstnavatele pracovat. Může ji dát také zaměstnavatel zaměstnanci, pokud s jeho prací není dlouhodobě spokojen. Před tím, ale musí zaměstnanci udělit opakovaně výstrahu.

 

Zdravotní pojištění

Povinná peněžní částka, která se strhává z hrubé mzdy (13,5 %).

 

Zdroj a více informací: Cesta za prací - Máme otevřeno? o.s. - Tranzitní program

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz