Silný díky své slabosti


Byl jeden mladý muž, který neměl dosti sil na to, aby mohl žít plnohodnotným životem. Pro druhé lidi byl velkou zátěží.

Viděl však celou situaci z objektivního stanoviska a proto se jednoho dne rozhodl, že již nikoho zatěžovat nebude. Naopak, od té doby se vždy snažil ulehčit situaci druhým. Když cestoval, iniciativně pomáhal mladým ženám s kočárky do dopravních prostředků a pak zase ven na chodník. Starším lidem vynášel do vlaku a z vlaku těžké tašky. Jedné dívce, která se neuměla orientovat ve světě, všechno trpělivě vysvětloval a všemu ji učil.

Jednoho dne se však stalo, že ta dívka šla sama k moři a když začala plavat, vlny ji odnesly daleko od pláže. Vtom se na pláži objevil onen mladý muž, který jí se vším pomáhal a skočil do moře za ní, aby ji zachránil. Jelikož nebyl dost silný, oba se utopili.

Byla to snad životní prohra? Nikoliv!!! Zatímco ten slabý mladý muž pomáhal ještě slabším lidem, než byl on sám, mnozí silní jedinci nejenže nikomu nepomáhali, ale navíc jednali sobecky a vandalsky. Ničili například zdraví lidem kolem sebe tím, že kouřili a devastovali přírodu, když u silnic vyhazovali ze svých aut pytle s odpadem.

Ano, tito lidé prohráli!!!

Autor a zdroj: P. Hlušička alias Mnoháček Zgublačenko - Poučné Příběhy

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz