Vyhodnocení postupu léčby autismu ATEC


Hlavní překážkou ve výzkumu autismu je nedostatek vhodných prostředků k měření efektivity různých způsobů léčby. Navzdory tomu, že vědci již publikovali stovky studií s cílem změřit efekt různých biomedických a psycho-edukačních intervencí pro autistické děti, většina výsledků těchto výzkumů přinesla neprůkazné, nebo v horším případě zavádějící výsledky, protože neexistují stejné měřítka k vyhodnocení postupu léčby.

Jelikož obecně platné měřítko chybí, vědci se uchylují k použití testů jako Childhood Autism Rating Scale (CARS), the Gilliam Autism Rating Scale (GARS), nebo the Autism Behavior Checklist (ABC), přičemž každý z těchto testů byl navržen k určení diagnózy autismu - určení jestli dítě je nebo není autistické - a ne k měření efektivity léčby.

Test na vyhodnocení postupu léčby autismu (ATEC) navrhl Bernard Rimland a Stephen M. Edelson z Autism Research Institutu. Narozdíl od mnoha jiných testů, tvůrci se vzdali svých autorských práv a tento test může být zdarma využit v rámci jakéhokoliv výzkumu. Kopie těchto testů najdete na www.autism.com.

ATEC byl vyvinut na pomoc rodičům, doktorům a výzkumníkům pro hodnocení jakékoliv metody léčby autismu. The Autism Research Institute (ARI) Vám na svých webových stránkách nabízí bezplatné vyhodnocení testu.

Upozornění: Jediný způsob, jak vyhodnotit efektivitu určité léčby je zavedení pouze jedné nové léčby během sledovaného období zatímco ostatní postupy / léčby zůstávají zachované (tj. nezavádějte víc léčebných metod zaráz). Doba, kdy můžete vidět výsledky se pro každou metodu liší - u některých intervencí můžete vidět zlepšení v rámci pár hodin, zatímco u jiných se výsledky mohou dostavit za několik měsíců. Některé intervence, jako GFCF dieta a protikvasinková dieta, často způsobují na několik týdnů zhoršení symptomů, po kterých nastává výrazné zlepšení.

 

Tento formulář slouží pro vyhodnocení postupu léčby autismu. Dotazník si můžete nechat zdarma vyhodnotit zde

 

Zvolte písmeno, které nejvíce zodpovídá pravdě:

1. Řeč / komunikace

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Zná své jméno

N Č P 2. Reaguje na "ne" nebo "přestaň" nebo "stačí"

N Č P 3. Dokáže splnit některé příkazy

N Č P 4. Používá jednoslovné spojení (např. ne, papat, voda, auto...)

N Č P 5. Používá dvouslovné spojení (např. chci napít)

N Č P 6. Používá 3-slovné spojení

N Č P 7. Zná 10 a více slov

N Č P 8. Používá věty s 4 a více slovy

N Č P 9. Dokáže vysvětlit, co chce

N Č P 10. Ptá se smysluplné dotazy

N Č P 11. Slovní sdělení je obvykle smysluplné / relevantní

N Č P 12. Často používá několik na sebe navazujících vět

N Č P 13. Docela dobře konverzuje

N Č P 14. Má na svůj věk přiměřenou schopnost komunikace

 

2. Sociální dovednosti

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Jako kdyby byl v ulitě - je nedosažitelný

N Č P 2. Ignoruje jiné lidi

N Č P 3. (Po) oslovení věnuje malou nebo žádnou pozornost

N Č P 4. Nekooperativní a vzdorovitý

N Č P 5. Žádný oční kontakt

N Č P 6. Nejradši je o samotě

N Č P 7. Navenek neprojevuje žádné city

N Č P 8. Nedokáže pozdravit rodiče

N Č P 9. Vyhýbá se kontaktu s ostatními

N Č P 10. Nenapodobuje

N Č P 11. Nemá rád objetí / hlazení / mazlení

N Č P 12. Nedělí se, neukazuje

N Č P 13. Nemává na pozdrav (např. pá-pá)

N Č P 14. Protivný / neústupný / negativistický

N Č P 15. Výbuchy hněvu / hysterické záchvaty

N Č P 16. Nemá přátele

N Č P 17. Usmívá se pouze výjimečně

N Č P 18. Necitlivý k pocitům jiných lidí

N Č P 19. Lhostejný, jestli ho má někdo rád

N Č P 20. Lhostejný vůči odchodu rodičů

 

3. Smyslové vnímání / poznávání

N = nepravdivé, Č = částečně pravdivé, P = pravdivé

N Č P 1. Reaguje na své jméno

N Č P 2. Reaguje na pochvalu

N Č P 3. Dívá se na lidi a zvířata

N Č P 4. Dívá se na obrázky (a televizi)

N Č P 5. Kreslí, maluje, modeluje...

N Č P 6. Hraje si smysluplně s hračkami

N Č P 7. Má přiměřenou mimiku

N Č P 8. Chápe pohádky v televizi

N Č P 9. Chápe vysvětlení

N Č P 10. Vnímá prostředí kolem něj

N Č P 11. Vyhýbá se nebezpečí

N Č P 12. Má představivost

N Č P 13. Iniciuje činnosti

N Č P 14. Sám se oblíká

N Č P 15. Zvědavý, zajímá se o věci

N Č P 16. Odvážný - objevuje

N Č P 17. "Naladěný na příjem" - není "mimo"

N Č P 18. Dívá se tam, kam ostatní

 

4. Fyzické zdraví / chování

N = není problém, M = malý problém, S = středně velký problém, V = vážný problém

N M S V 1. Noční pomočování

N M S V 2. Počůrává se / čůrá do plínky

N M S V 3. Pokakává se / kaká do plínky

N M S V 4. Průjem

N M S V 5. Zácpa

N M S V 6. Problémy se spánkem

N M S V 7. Jí příliš moc / příliš málo

N M S V 8. Extrémně omezená dieta

N M S V 9. Hyperaktivní

N M S V 10. Letargický

N M S V 11. Bouchá se nebo zraňuje se

N M S V 12. Bouchá nebo zraňuje jiné lidi

N M S V 13. Destruktivní

N M S V 14. Citlivý na zvuky

N M S V 15. Úzkostlivý / vystrašený

N M S V 16. Nešťastný / plačtivý

N M S V 17. Křeče / záchvaty

N M S V 18. "Obsessive speech" - řeč, která se vztahuje k těžko pochopitelnému nutkavému popudu

N M S V 19. "Rigid routines" - lpí na svých zvycích, postupech, režimu dne...

N M S V 20. Křičí nebo ječí

N M S V 21. Vyžaduje stejnost

N M S V 22. Často rozčilený

N M S V 23. Necítí bolest

N M S V 24. Zafixovaný na určité předměty / témata

N M S V 25. Opakované pohyby (kývání, houpání se ze strany na stranu...)

 

Zdroj: přeložila Boba z http://bobin.blog.cz, barbara.k@cbox.cz

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz