Lidská práva pro každého


Dne 10. prosince 2008 uplynulo 60 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Organizace spojených národů (OSN) pracovala na tomto dokumentu celé dva roky. Měl se stát obrazem společné vize spravedlivého uspořádání světa v obecném chaosu, který nastal po druhé světové válce. Je málo známo, že osmičlennou pracovní komisi po dobu přípravy deklarace vedla žena – Eleanor Rooseveltová, vdova po americkém presidentovi. Její skromná a obětavá činnost byla uznána až letos, kdy výkonný výbor International Council of Social Welfare (ICSW) při světovém kongresu v Tours navrhl vyznamenat Eleanor Rooseveltovou in memoriam. Došlo k tomu na počátku prosince 2008.

OSN mělo v roce 1948, v době práce na Všeobecné deklaraci lidských práv, 58 členů. Na Valném shromáždění se diskutovalo doslova o každém slovu. O konečných formulacích hlasovali delegáti 1400 krát. V některých okamžicích se zdálo, že dohoda nebude možná. Nakonec pro přijetí deklarace hlasovalo 50 států, 8 států se zdrželo hlasování, mezi nimi Bělorusko, Československo, Sovětský svaz a Ukrajina. Dokument se stal základem právních systémů mnoha států a vycházejí z něho desítky mezinárodních dohod. Za šedesát let došlo ve vnímání tohoto základního dokumentu proti útisku a diskriminaci k významnému posunu. Postupně si jej zvnitřňují i lidé, které by jinak na myšlenku uznání důstojnosti a rovných práv každého člověka ani nepřišli.

Odvozené dokumenty o lidských právech jako jsou třeba regionální evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1992), Evropská sociální charta (2000), Mezinárodní pakt o občanských a politic- kých právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1976), které na principy Všeobecné deklarace lidských práv navazují, již tak známé nejsou, dokazují však životnost dokumentu.

Výkonným orgánem OSN je Rada bezpečnosti, která odpovídá za udržení mezinárodního míru. Dalšími orgány jsou Hospodářská a sociální rada, Mezinárodní soudní dvůr a sekretariát, v jehož čele stojí světově uznávaná osobnost – generální tajemník OSN. Odbornými organizacemi jsou např. Mezinárodní měnový fond a Světová zdravotnická organizace. To nejdůležitější však zůstává, že se lidstvo před 60 lety dokázalo shodnout na univerzálním dokumentu, a že z původně nezávazného prohlášení byl generován právně závazný systém mezinárodní ochrany lidských práv.

V souvislosti s 60. výročím vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv promluvil při plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku také dalajláma. Myšlenku lidských práv po svém způsobu rozvedl a obohatil:

„…Jsem jednou lidskou bytostí ze 6 miliard. Na této úrovni věřím, že každá lidská bytost touží po štěstí a úspěchu bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženství či společenské postavení. Moderní doba dává důraz na materiální hodnoty a vnitřní hodnotu opomíjí. Materiální stránka je mimořádně rozvinuta, ale i velmi bohatí lidé jsou nešťastní.

Jeden z nejdůležitějších faktorů štěstí a radosti je klid mysli. Stres, podezírání, ambice, žádostivost ničí náš vnitřní klid a mír. Vnitřní hodnota nemusí vyplývat z náboženského učení, je to biologický faktor. Lidé jsou přirozeně vybaveni citlivostí vůči druhým, schopností lásky a porozumění. Také v rámci sekulární etiky je možné nalézt vnitřní klid.

I pro fyzické zdraví je klid mysli důležitý. Pomáhá člověku procházet náročnými životními obdobími, pomáhá uzdravovat. Všechny hlavní náboženské tradice mají stejný potenciál: obracet duši člověka k míru a pokoji. Mají stejný cíl. Vést lidi k tomu, aby ve svém okolí roznášeli lásku, porozumění a solidaritu s druhými lidmi… „

 

Autorka: Milena Černá

Zdroj: E-Informační bulletin o.s. SKOK, www.skok.biz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz