Konkurence v neziskovém sektoru?


Mnohokrát jsem narazila na užaslé tváře mých známých, kteří nechtěli věřit tomu, že neziskový sektor může být ziskový. Ano, může a ti šikovní jsou. Mohou tak dál investovat svůj zisk do poslání organizace.

Když vycházíme z toho, že NNO sektor je ziskový, logicky se nám s myšlenkou zisku vyloupne i myšlenka na konkurenci. Tam, kde je zisk, tam je i konkurence, logicky. Konkurence, která chce také zisk. Známe to přeci každý, každý jsme někomu konkurovali a zcela jistě někdo jiný nám. Komerční firmy by nám o tom mohli dlouze vyprávět.

Potíž je v tom, že v NNO sektoru si s konkurencí nedokážeme zdaleka tak poradit, jako se s ní dokáží vypořádávat komerční firmy. Není samozřejmostí, že si NNO organizace chrání svoje know-how, své cenné lidské zdroje nebo výsadní postavení, které svým prvotním nápadem získaly. Na konkurenční půtky NNO nejsou zdaleka připraveni ani jejich ředitelé, zaměstnanci a ani úředníci, kteří mezi NNO rozdělují finanční prostředky.

Jak si s tím poradit? Můžeme začít třeba tím, že si připustíme myšlenku, že je pryč období, kdy všechno patřilo všem, kdy NNO pociťovaly za morálně absurdní se chránit ve svém know-how a vůbec si připustit, že mají konkurenci, a že i ony mohou být vnímány jako konkurence.

Zřejmě je načase, abychom si začali chránit svoje projektové záměry, svou značku, své logo, své know-how, a abychom zároveň profesionálně poučili své zaměstnance, kteří jsou jedním z pilířů každé firmy nebo organizace, že jejich zaměstnavatel je vlastníkem všeho, co tým společně pro organizaci vytvořil, vytváří a v budoucnosti ještě vytvoří. Jestli k tomu použijeme bystrého právníka nebo nějaké postavené známé, aspoň si konečně můžeme zkusit, jak dobře nám fungují etické kodexy.

Ať jsme s.r.o., o.p.s. nebo o.s. ocitáme se každým dnem v konkurenčním prostředí, kdy si každá organizace či firma chce pro svůj projekt ukousnout z už beztak tenkého finančního koláče co nejvíc. A v období finančních krizí zvláště.

Pokud si tohle připustíme, nemuselo by se stávat, že dlouhodobě zavedené organizace zjistí, že finanční podpora plyne ne jim, ale do jiné firmy či organizace, která má znenadání velmi podobný projekt jako ony samy.

A pokud se obáváte, že byl NNO sektor poslední výspou mírumilovného a spolupracujícího prostředí, mohu Vás ujistit, že to není třeba. Pokud budete asertivně chránit know-how své organizace a hájit svůj firemní potenciál, budou se přátelské vztahy s ostatními subjekty zachovávat skutečněji a trvaleji, než-li v současném prostředí, které existující konkurenci nepřiznává.

Autorka: Marta Pellar, výkonná ředitelka Máme otevřeno?, o.s.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz