Už nikdy o nás bez nás


Evropské fórum pro lidi s postižením (European Disability Forum, EDF) vydalo u příležitosti Mezinárodního dne osob s postižením manifest „Už nikdy o nás bez nás“, který se týká evropských voleb 2009.

Manifest obsahuje 10 hlavních požadavků EDF a klade si za cíl ukončit diskriminaci lidí s postižením a volá po rovném přístupu k možnosti volit a účastnit se předvolební kampaně do Evropského parlamentu.

Více než 50 milionů Evropanů s postižením, reprezentujících každou čtvrtou rodinu neboli 15 % voličů, by mohlo pomoci změnit nízkou účast v loňských volbách, pokud jim bude umožněno zúčastnit se voleb.

„Existuje stále mnoho překážek, které neumožňují lidem s postižením volit v důsledku obtížného přístupu do volebních místností − ani nemluvě o voličích, kteří se vůbec nemohou dopravit k volbám nebo žijí v ústavech. Předvolební diskuze jsou pro ně také obtížně přístupné. Politici by si měli uvědomit, že postižení by mělo být jedním z důležitých témat, od prezentace v kampani až po zajištění volebního práva,“ prohlásil prezident EDF Yannis Vardakastanis.

„Nejaktuálnějším příkladem, který ilustroval význam začlenění jedinců s postižením do předvolební kampaně, byly volby v USA, při nichž pozitivní postoj vítězného kandidáta bezesporu ovlivnil volební účast a výsledek hlasování,“ dodává.

Právo volit je zakotveno v odstavci 29 Úmluvy OSN o právech osob s postižením, která vešla v platnost v roce 2008. Úmluva je oficiálním podkladem manifestu, v němž lidé s postižením volají po svých občanských právech, například právu na přiměřeně vysoký příjem, dostupnost služeb, které umožňují zapojení do každodenního života, vzdělání a zaměstnanosti a žádají budoucí členy parlamentu, aby těmto záležitostem věnovali pozornost.

EDF zve politické představitele, aby manifest podpořili a začlenili jeho principy do kampaní svých stran.

 

Zdroj a více informací: European Disability Forum, http://www.edf-feph.org/, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Lucie Steinhauserová, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz