Skupinová integrace žáků s těžkou kombinovanou vadou


 Jsem speciální pedagog ve speciální třídě pro děti s těžkou kombinovanou vadou na běžné základní škole. Asi tím nikoho na tomto webu neohromím, protože o integraci toho tady bylo napsáno mnoho. Ale přesto pár slov o "našem způsobu" integrace napíšu.

Na naší škole máme mimo 12 "běžných" tříd jedné třídy specializované i dvě třídy speciální pro děti s těžkou kombinovanou vadou. Všichni naši žáci "jsou vybaveni" těžkou mentální retardacím, téměř všichni poruchou autistického spektra, většina má narušený vývoj komunikace, polovina z nich má epilepsii a téměř polovina není schopná samostatného pohybu.

Je jenom málo věcí, které by byli schopni dělat se svými vrstevníky. Jednou věcí z toho mála je zpívání. Tak tedy s jejich vrstevníky společně zpíváme - chodí za námi žáci z "běžných" tříd, zpíváme spolu a bubnujeme, dokonce společně i vystupujeme. A společnou máme i družinu - ve velmi malé skupince to docela jde, a společné atrium. Je to vlastně taková funkční inkluze, jenom pootočená cca o 180 stupňů - žáci se specifickou potřebou nejsou v běžné třídě a neodchází na individualizované vyučování, ale mají individualizované vyučování ve "svých" třídách a na některé činnosti se schází se svými spolužáky z běžných tříd.

A vůbec to není špatný model. Souběžné postižení těžkou mentální retardací, PAS a ještě něčím dalším, je opravdu pro dítě zatěžující a stigmatizující. Děti s tímto "balíčkem" mají velmi specifické vnímání světa a velmi specifické reakce. Obávám se, že jejich individuální integrace by byla možná jen s velkými obtížemi pro všechny zúčastněné strany (hygiena, výživa, motorika, struktura, komunikace,...). I proto píšu o "našem způsobu" integrace. Možná je to ve vzdělávání dětí s těžkým multihandicapem správná cesta.

JMÉNO AUTORA: Lenka Ficová

EMAIL_AUTORA: l.ficova@seznam.cz

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz