EDF: Lidé s postižením nesmějí na krizi doplácet


Prohlášení EDF k hospodářské krizi

 Evropské fórum pro osoby s postižením, které je hlasem více než 50 milionů lidí s postižením žádá Evropskou radu, Komisi, Parlament a další evropské instituce a národní vlády o ujištění, že osoby s postižením a jejich rodiny nebudou doplácet na světovou hospodářskou krizi snižováním příjmů, omezováním příspěvků, pracovních příležitostí nebo snížením podpory organizacím, které pomáhají jedincům s postižením.

Krizi způsobilo nezodpovědné půjčování financí a nedbalost ze strany finančních institucí a regulačních orgánů. Reakcí vlád na „úvěrový krach“ bylo vytvoření finančních zdrojů na záchranu bank. Nyní se tento nedostatek jistoty odráží v celkovém hospodářském systému a je nezbytné, aby chudí lidé, senioři a lidé s postižením na krizi nedopláceli. My, kteří jsme se již před krizí nacházeli v nejisté situaci, proto voláme po přístupu, který by se více zaměřoval na investice do infrastruktury, poskytování příspěvků a daňových úlev, aby právě tato skupina obyvatel mohla kupovat zboží a služby, a tím zlepšovat ekonomickou situaci.

Úmluva OSN o právech osob s postižením pouze zprostředkovala světu naléhavost potřeby rozšířit mezinárodní lidskoprávní rámec i pro jedince s postižením. Společnost by neměla snižovat význam svých závazků v oblasti lidských práv, včetně práva na práci či rodinný život. Lidé s postižením byli vždy považováni za „náhradní pracovní sílu“ nebo „poslední zaměstnané a první nezaměstnané“, tedy za jedince, kteří jsou v době hospodářské krize snadno oželitelní. Lidé s postižením a jejich rodiny, nezaměstnaní a chudí lidé se však nesmí stát obětními beránky krize, avšak zhoršující se ekonomická situace například v Irsku, Maďarsku, Švédsku nebo Itálii dovedla vládu těchto zemí k úsilí o omezení příspěvků právě pro tyto skupiny občanů.

Lekce této krize – hodnota investic do lidí – je mnohem důležitější než spekulativní investice, přináší výhody celé společnosti a posiluje její schopnost bránit se krizi a změnám, které krize přináší. Pokud se propast mezi znevýhodněnými a bohatými občany bude nadále rozšiřovat, bude to celou společnost z dlouhodobého hlediska stát mnohem více. EFLP zajistí, aby se rovnost a práva pro lidi s postižením dostaly na důležitou pozici v politické agendě voleb do Evropského parlamentu.

Snižování počtu pracovních míst a masová nezaměstnanost se stane úrodnou půdou pro násilí a zločinnost, naruší soudržnost mezi lidmi a zapříčiní postoje ohrožující demokracii. Žádáme proto ty, kteří jsou zodpovědní za politická a ekonomická rozhodnutí, aby udělali vše pro zajištění rovného zacházení a ekonomické stability pro lidi s postižením, kteří se nacházejí v tíživé finanční situaci. Nyní je příležitost zasáhnout tak, aby se postižení či jinak znevýhodnění občané nemuseli v roce 2010 (tedy v roce proti chudobě) opět ocitnout na předních místech politické agendy.

 

Zdroj a více informací: European Disability Forum, http://www.edf-feph.org/, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Lucie Steinhauserová, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz