Sociální firma jako jedna z cest integrace

Práce

Sociální firma zaměstnává osoby se zdravotním hendikepem. Je

konkurenceschopným podnikatelským subjektem působícím na běžném pracovním trhu.

Poskytuje přiměřenou podporu osobám znevýhodněným na trhu práce a vytváří pro ně

pracovní příležitosti. Tolik definice z odborné literatury.

 

Letos v lednu jsem založil zahradnickou sociální firmu Rubisco. Co mě k tomu vedlo?

Několik let jsem učil mladé lidi s tělesným a mentálním hendikepem. Brzy jsem si

uvědomil, že jsou schopni zadaný úkol dobře splnit, ale většinou není v jejich možnostech

pracovat na výkon, pod časovým tlakem. Potřebují vedení a podporu, což se jim v běžném

pracovním prostředí nedostává. Ochranářské prostředí speciální školy, je často vystřídáno

tvrdou realitou, ve které se setkávají s výsměchem a ústrky. Proto jsem založil firmu, která

by byla jakým si mezistupněm mezi chráněnou dílnou a běžnou komerční firmou. Navázal

jsem obchodní spojení se zahradnickou firmou Myslbek a začal podnikat.

 

Zatím zaměstnávám jednoho člověka s mentálním hendikepem, který pod mým

dohledem pečuje o firemní zeleň. Moje podnikatelská vize není zatím naplněna. Největším

problémem při tom to druhu podnikání je získávání zakázek. Přitom naše firma nabízí

několik konkurenčních výhod, jako:

1. náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti ač. 435/2004 Sb.

2. příklon ke společenské odpovědnosti, která zvyšuje prestiž firmy pro níž pracujeme

3. prolínání zdravých a hendikepovaných, jenž může obohatit zaměstnance komerční

firmy

4. velmi zajímavá cena našich služeb

 

Rád bych zaměstnával více lidí s hendikepem, kteří by pečovali o firemní zeleň,

pomáhali by při zahajovacích a dokončovacích pracích při zakládání nových zahrad a

udržovali zahrady stávající. Ostatní náročnou a odbornou činnost by prováděla mateřská

zahradnická firma Myslbek. Díky tomu to propojení jsem už dnes schopen nabídnout

komplexní zahradní služby.

 

Jan Vrzal, www.rubisco.cz

 

 
Související články

Sociální podnik po česku
Lidé z neziskového sektoru často považují zisk za nemravný. Ale zisk musí být! Ke změně přístupu je zapotřebí vzdělávání, výchova k podnikání a podnikavosti. Vystoupit z úzkých hranic NNO. celý článek