Sociální firma jako jedna z cest integrace


Sociální firma zaměstnává osoby se zdravotním hendikepem. Je

konkurenceschopným podnikatelským subjektem působícím na běžném pracovním trhu.

Poskytuje přiměřenou podporu osobám znevýhodněným na trhu práce a vytváří pro ně

pracovní příležitosti. Tolik definice z odborné literatury.

 

Letos v lednu jsem založil zahradnickou sociální firmu Rubisco. Co mě k tomu vedlo?

Několik let jsem učil mladé lidi s tělesným a mentálním hendikepem. Brzy jsem si

uvědomil, že jsou schopni zadaný úkol dobře splnit, ale většinou není v jejich možnostech

pracovat na výkon, pod časovým tlakem. Potřebují vedení a podporu, což se jim v běžném

pracovním prostředí nedostává. Ochranářské prostředí speciální školy, je často vystřídáno

tvrdou realitou, ve které se setkávají s výsměchem a ústrky. Proto jsem založil firmu, která

by byla jakým si mezistupněm mezi chráněnou dílnou a běžnou komerční firmou. Navázal

jsem obchodní spojení se zahradnickou firmou Myslbek a začal podnikat.

 

Zatím zaměstnávám jednoho člověka s mentálním hendikepem, který pod mým

dohledem pečuje o firemní zeleň. Moje podnikatelská vize není zatím naplněna. Největším

problémem při tom to druhu podnikání je získávání zakázek. Přitom naše firma nabízí

několik konkurenčních výhod, jako:

1. náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti ač. 435/2004 Sb.

2. příklon ke společenské odpovědnosti, která zvyšuje prestiž firmy pro níž pracujeme

3. prolínání zdravých a hendikepovaných, jenž může obohatit zaměstnance komerční

firmy

4. velmi zajímavá cena našich služeb

 

Rád bych zaměstnával více lidí s hendikepem, kteří by pečovali o firemní zeleň,

pomáhali by při zahajovacích a dokončovacích pracích při zakládání nových zahrad a

udržovali zahrady stávající. Ostatní náročnou a odbornou činnost by prováděla mateřská

zahradnická firma Myslbek. Díky tomu to propojení jsem už dnes schopen nabídnout

komplexní zahradní služby.

 

Jan Vrzal, www.rubisco.cz

 

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz