Za srozumitelnější půjčky!

Společnost

Společnost Člověk v tísni ve spolupráci se Sdružením ochrany spotřebitelů uspořádala tiskovou konferenci pod názvem „Za srozumitelnější půjčky!“. Jejím cílem bylo představit tzv. Index predátorského úvěrování a Kodex etického úvěrování. Tyto nástroje by měly přispět ke kultivaci trhu zejména s nebankovními půjčkami. Oba vycházejí z faktu, že zadlužení obyvatelstva se za současné hospodářské krize netýká pouze lidí ohrožených sociálním vyloučením, a také ze skutečnosti, že proces legislativních změn, který by postavil praktiky některých nebankovních společností mimo zákon, je příliš zdlouhavý, a nemůže tak flexibilně reagovat na již v tuto chvíli známé potřeby.

Každý z nás se může dostat do situace, kdy např. kvůli ztrátě zaměstnání nebude schopen splácet své dluhy. V tu chvíli může být jedním z řešení spotřebitelský úvěr. Pokud se pro něj lidé rozhodnou, je potřeba se důkladně seznámit s podmínkami, za kterých jsou tyto finanční produkty nabízeny. Někdy je totiž takřka nemožné, a to i pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, smluvním podmínkám porozumět. Jejich rozsah může např. dosahovat až téměř 50 normostran, ty jsou však natěsnány do dvou stránek textu, který bez použití lupy lze jen s obtížemi přečíst. Nebo obsahují velké množství nesrozumitelných zkratek a vzorců. Zde je ukázka, čemu by spotřebitel např. měl porozumět:

„§ 6 Pro smluvní vztah společnosti a klienta založený touto Smlouvou o RÚ II. platí obdobně obsah ustanovení Smlouvy o RÚ I., tj. Hlavy 9., 10., 11. a 12. těchto ÚP s tím, že RÚ I. se ve smyslu tohoto ustanovení ÚP rozumí RÚ II., ÚK se rozumí KK, Smlouvou o RÚ I. se rozumí Smlouva o RÚ II. a metodickou příručkou se rozumí metodická příručka KK. Pojištěním smlouvy o RÚ I. se rozumí pojištění smlouvy o RU II. Obsah stanovení ÚP vztahujících se ke Smlouvě o RÚ I. platí, není-li v obsahu hlavy 13. těchto ÚP stanoveno jinak.“

Dokud je člověk schopen splácet, je vše v pořádku. Problém nastává, když z nějakého důvodu poruší smlouvu. A je naprosto neuvěřitelné, co všechno lze porušit a jaké to může mít důsledky.

Pracovníci společnosti Člověk v tísni a Sdružení obrany spotřebitelů proto vytvořili Index predátorského úvěrování a Kodex etického úvěrování, jejichž smyslem je kultivace tohoto prostředí. Vybrali si šest velkých hráčů na trhu (proficredit, homecredit, essox, cetelem, provident financial, cofidis) a porovnali jejich smluvní podmínky. Mezi zkoumané parametry patřily srozumitelnost smluvních podmínek (délka, užívání zkratek), úroky z prodlení nad rámec zákonné úpravy, sankce za jednu zpožděnou splátku, cena produktu v případě řádného splácení a přítomnost rozhodčí doložky.

Cílem analýzy nebylo zvolené společnosti nějak skandalizovat. Byly vybrány firmy, které uveřejňují smluvní podmínky na svých webech. Na trhu však funguje mnoho jiných subjektů, jejichž podmínky nejsou veřejně přístupné, a lze se domnívat, že budou horší než u zkoumaných společností.

Dalším krokem bylo sestavení Kodexu, jehož přijetím by ten který subjekt, působící v této oblasti, garantoval alespoň minimální transparentnost svého podnikání. Obsahuje deset bodů, které (pokud budou splněny) zaručují jistou „bezpečnost“ nabízeného produktu.

Věříme, že zavedením těchto nástrojů se podaří změnit stávající praxi tak, aby spotřebitelské úvěry byly méně rizikové, a že se nám podaří snížit počet lidí, kteří spadnou do předlužení. Kompletní materiál najdete na www.integracniprogramy.cz (Za srozumitelnější půjčky).

 

Zdroj: e-IBSKOK č. 06 - Petra Klingerová, Člověk v tísni, o.p.s.