Jak komunikovat…


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“. Knížku připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. Texty obsahují krátká poučení a základní pravidla pro první kontakt s lidmi se zdravotním handicapem. Publikace je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“.

„Knížka má za úkol přiblížit světy většinové populace a lidí se zdravotním postižením“, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka VDV. „Není napsána jen pro děti. Každý, kdo se chce naučit chovat přirozeně v kontaktu s handicapovaným člověkem, v ní najde zajímavé podněty“, dodává MUDr. M. Černá. Publikace se zaměřuje na tři typy zdravotního postižení: tělesné, sluchové a zrakové. Texty vycházejí z osobních zkušeností mladých lidí, kteří se potýkají se zdravotním postižením nebo handicapovaným pomáhají. Ukazují, jak lidé se zdravotním postižením vnímají okolní svět a jak si představují účinnou pomoc v konkrétních případech. Tištěná publikace je dostupná v kanceláři VDV, její elektronická podoba je umístěna na zde.

Knížka „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“ je vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“. Osvětová kampaň je zaměřena na integraci lidí s handicapem do společnosti, zejména zpřístupnění českých škol pro mladé lidi se zdravotním postižením. V rámci osvětové kampaně Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové realizoval průzkum na vysokých školách o podmínkách studia handicapovaných lidí. Dále udělil vysokým školám Cenu Škola bez bariér s nejvstřícnějším přístupem k handicapovaným studentům. Na podporu myšlenky projektu byl připraven charitativní spot, který je vysílán Českou televizí.

Více informací: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, e-mail: granja@vdv.cz3, www.vdv.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz