Biblioterapie – léčba četbou


Léčba knihou ve smyslu biblioterapie znamená léčbu četbou. Léčebný, terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt čtení, což samotnou četbu „povyšuje“ na jednu z psychoterapeutických metod; mezi další psychoterapeutické metody blízké biblioterapii řadíme např. muzikoterapii (léčbu hudbou), arteterapii (léčbu výtvarným uměním) apod. Uvedené terapie spadají do kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporují jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace, při níž dochází u klienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti, rozvoji empatie, emočního cítění, osobního růstu, společenského vnímání apod.

Na portálu BiblioHelp klient-čtenář nalezne řadu knižních titulů, které svým obsahem pokrývají širokou škálu životních zátěžových situací (viz databáze knih). Jedná se o soubor knih, které do portálu doporučili odborníci aktivně činní v oblasti pomáhajících profesí (psychologové, zdravotníci, pedagogové, sociální pracovníci a další). Konkrétně v kategorii Psychické problémy je možné vyhledat tituly pojící se s problematikou mentálního postižení a autismu.

Knihy zabývající se otázkami mentálního postižení se daným problémům věnují jak z pozice dětí (např. Downům syndrom), tak i dospělých a seniorů (např. Alzheimerova choroba). Vybrané knihy se snaží pomoci pochopit nejenom zdravotní, ale i společenský dopad těchto onemocnění. Mohou též přispět ke kvalitnější péči při kontaktu s postiženými jedinci – například cestou hledání vhodného způsobu komunikace. Knižní nabídka obsahuje poradenské publikace, ale i autobiografie či beletrii. Za zmínku stojí titul Děti z planety D.S. (Olga Strusková), jehož obsahem jsou příběhy dětí s Downovým syndromem vyprávěné jejich matkami – ty hovoří o tom, jaké jejich děti jsou, v čem jsou výjimečné, co se od nich mohou přiučit (vlídnost, spontaneitu, otevřenost, toleranci, …) atd. Zajímavým titulem je také kniha Lentilka pro dědu Edu (Ivona Březinová). Kniha literárně ztvárňuje problematiku mezigeneračního soužití chlapce s pradědečkem, který trpí Alzheimerovou chorobou. Jde o vůbec první ztvárnění Alzheimerovy choroby v české literatuře pro děti.

V obdobném duchu jsou laděny i knihy vhodné pro autistické pacienty. Jejich četba by měla pomoci překonat uzavřenost a takříkajíc prolomit vnitřní svět těch, kteří žijí jako autisté. I zde je inspirující osobní příběh a vlastní prožité zkušenosti. Kupříkladu kniha Nikdo nikde (Donna Williams) je právě takovou osobní výpovědí a zpovědí chorobně do sebe uzavřené dívky. Je určitým návodem a „bojem“ proti tomuto handicapu, který silně ovlivňuj vnímání světa, v němž dotyčný/á žije.

Zmiňované knihy jsou jen malou ukázkou toho, co všechno můžete na portálu BiblioHelp najít. Portál jako celek je otevřený široké i odborné veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře. Jeho knižní tituly by se měly stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže jedinec vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým – „každému, kdo se doposud ve svém trápení beznadějně topil či se ztrácel v moři knih a kusých informací, chceme prostřednictvím těchto knih podat pomocnou ruku...“

Více o smyslu, poslání a možnostech BiblioHelpu zde.

Autorka: Edita Vališová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz