13 kroků k bezpečnějšímu očkování


Je naší rodičovskou přirozeností, že chceme pro svoje děti jen to nejlepší. Aby byly zdravé, šťastné, úspěšné. Pro každého z nás ale vede k tomuto cíli jiná cesta. Zatímco štěstí a úspěch v životě mohou znamenat pro každého velmi odlišné věci, zdravé dítě si představujeme víceméně stejně. I ke zdraví se však dá dospět různými cestami, upřednostňujeme postupy, které jsou našemu myšlení nebo životní filozofii nejbližší. Jednou z cest je i očkování dětí. Není úlohou o.s. ROZALIO rozhodovat, která cesta je ta správná, není naším úkolem někomu diktovat, zda je očkování správné nebo nesprávné. Chceme, aby se rodiče mohli rozhodovat sami. Neodsuzujeme toho, kdo očkování odmítá úplně, ani toho, kdo věří, že díky očkování bude jeho dítě zdravější. Pro ty rodiče, kteří se rozhodli svoje děti očkovat, máme připravených několik rad, které by jim mohly pomoci projít očkováním co nejbezpečněji.

1. Než se rozhodnete, zda vůbec chcete očkovat, ujasněte si, které nemoci jsou pro Vás skutečně nebezpečné svým průběhem, reálným počtem komplikací, výskytem nebo možností přenosu. Důležitý je i fakt, zda je možné dané onemocnění vyléčit a jaká je náročnost léčby pro dětský organismus.

2. Zjistěte, jaké vakcíny jsou u nás proti danému onemocnění k dispozici, co obsahují (ve všeobecnosti se považují za bezpečnější vakcíny obsahující neživé viry a bakterie (inaktivované), případně jen jejich části (acelulární), co nejmenší množství toxických přídavných látek) a jak časté jsou na ně negativní reakce. Porovnávejte pravděpodobnost nežádoucích reakcí po očkování s výskytem daného onemocnění nebo jeho komplikací. Téměř všechny příbalové letáky vakcín schválených Ministerstvem zdravotnictví ČR najdete například na adrese www.vakciny.net;

3. V případě, že Vám z nějakého důvodu u nás dostupná vakcína nevyhovuje, ale vyhovuje Vám ta, která je schválená v zahraničí, můžete si ji dovézt. V takovém případě ale kromě samotné vakcíny budete hradit i její aplikaci u pediatra. Váš pediatr je povinen o aplikaci u nás neschváleného přípravku podat hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL);

4. Dobře si prostudujte příbalový leták nebo souhrn údajů o přípravku (SPC) k vybrané vakcíně a zkontrolujte, zda u Vašeho dítěte není vakcína kontraindikovaná;

5. Když už máte představu, proti čemu a čím očkovat, zvažte, v jakém věku je Vaše dítě danou nemocí nejvíce ohrožené, naočkujte ho tedy tak, aby bylo očkování pro něho skutečně přínosné (většina očkování chrání po dobu 2-10 let);

Asi nejlepší a nejpřehlednější je projít si všechna očkování, povinná i nepovinná, jedno po druhém a jednotlivě si pro každé očkování zodpovědět předcházející otázky. Informace o očkování a komplikacích s ním spojenými čerpejte z vícerých, nejen očkování propagujících zdrojů a výzkumů. V této chvíli byste měli mít určitou představu, proti čemu, čím a kdy chcete očkovat. Jak ale najít tu nejlepší dobu pro očkování?

6. Dítě by mělo být při očkování 100% zdravé, to platí i pro dobu asi dvou týdnů před očkováním. Za zdravé dítě považujeme to, které nesmrká, nekašle, a to ani při nezvýšené teplotě;

7. Důležité je, aby i sourozenci nebo jiní rodinní příslušníci, žijící v jedné domácnosti byli zdraví. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že je Vaše dítě v inkubační době daného onemocnění;

8. Ne vždy je jednoduché, obzvlášť v zimním období, najít u dětí delší časový úsek bez rýmy. Proto, pokud Vám to situace umožňuje, odložte očkování do období, kdy je menší pravděpodobnost různých viróz;

9. Kromě fyzického stavu je důležitá i celková pohoda dítěte. Očkování je lepší odložit v případě, že Vašemu dítěti rostou zoubky, stěhujete se nového prostředí, právě jste přestali kojit, narodil se mu sourozenec, nastupuje do školky nebo Vaše rodina prochází jinou významnou změnou či problémy;

Předpokládejme, že jste se úspěšně dostali od rozhodnutí až k činu a Vaše dítě je pediatrem naočkované. V tom případě:

10. Zůstaňte po očkování s dítětem 30 minut v čekárně lékaře. Mohlo by se totiž stát, že upadne do anafylaktického šoku. Je to sice velmi výjimečná reakce, ale velmi nebezpečná a bez okamžité reakce lékaře může skončit smrtí;

11. Následující dny dítě pečlivě pozorujte a každou odchylku od normálního stavu hlaste pediatrovi jako nežádoucí reakci. K nežádoucím reakcím patří i mírně zvýšená teplota nebo jakákoliv malá kožní reakce. Pediatr by měl správně vyplnit hlášení o nežádoucím účinku pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), většinou se tak ale neděje (podle informací SÚKLu hlásí lékaři jen 2% nežádoucích účinků). V případě, že ho pediatr odmítne podat, můžete hlášení o nežádoucím účinku podat sami na této adrese.;

12. V léčení nežádoucích účinků po očkování má dobré výsledky například homeopatie. O podání homeopatik se poraďte se zkušeným homeopatem; Je otázkou, zda např. při zvýšené teplotě okamžitě podávat antipyretika nebo nechat tělo, které evidentně s něčím bojuje, pracovat bez vnějších zásahů (samozřejmě jen do té doby, dokud neupadá do vážného stavu) a tak podpořit jeho obranyschopnost;

13. I v případě, že dodržíte všechny zásady se může stát, že se u Vašeho dítěte objeví vážné nežádoucí účinky. Jejich kompletní seznam najdete v příbalovém letáku vakcíny. Mohou mít podobu vysokých horeček trvajících několik dní, zpozorujete, že se zdravotní stav dítěte po očkování dlouhodoběji zhoršil nebo z nějakého důvodu budete mít pocit, že očkování Vašemu dítěti nesvědčí. Někdy po vakcinaci propukne u dítěte onemocnění, proti kterému bylo právě očkované. Tehdy zvažte přerušení a odklad očkování až do doby, kdy bude možné dítěti vyšetřit stav imunity (přibližně ve 3 letech věku) a o dalším očkování se poraďte s imunologem. Odložení očkování do vyšetření imunity zvažte i v případě, že se s vážnými nežádoucími účinky setkal starší sourozenec Vašeho dítěte.

Věříme, že Vám naše pokyny pomohou projít očkováním dětí co nejbezpečněji. Přejeme všem rodičům a jejich dětem mnoho zdraví.

Zdroj: o.s. ROZALIO (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování; www.rozalio.cz)

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz