Úvod do ergoterapie


Ergoterapie – je nácvik maximální možné soběstačnosti v daném postižení. Hlavním úkolem ergoterapeutické práce je cílený trénink postižené oblasti.

Ergoterapie se provádí na různých odděleních v nemocnicích,  lázních, dětských stacionářích, domovech důchodců, LDN (léčebny dlouhodobě nemocných), psychiatrických odděleních a léčebnách, ústavech pro mentálně postižené, ve speciálních školách .

Ergoterapie obsahuje také poradenskou činnost pro pacienty a jejích rodinné příslušníky. Zabývá se i sestavením a adaptací vhodných pomůcek podle individuálních potřeb pacienta.

Ergoterapie se dělí :

Cílená ergoterapie - je to soubor činností, které mají udržet zdravé a obnovit postižené funkce (zvýšit svalovou sílu, hybnost ruky, zlepšit cílený pohyb, apod.). U pacientů, kteří mají postižení trvalé, nacvičujeme např. používání protéz a jiných kompenzačních pomůcek, které nahrazují postižené funkce. Také např. přeučujeme praváka na leváka, aby se mohl podepsat, apod. Je to individuální nácvik každodenní ch činností pacientů a klientů. Pro nácvik se využívají např. ruční práce, stavění komínu z kostek, různé hry na zlepšení paměti, nácvik řeči, psaní, počítání, apod.


    


Léčebná tělesná výchova k soběstačnosti - zahrnuje nácvik vertikalizace, nácvik přesunů, nácvik běžných denních činností (nacvičujeme činnosti běžné pro každodenní život, jako je osobní hygiena, oblékání, sebesycení, nakupování, apod.). Doporučujení a nácvik kompenzačních pomůcek.


Kondiční ergoterapie – je to prevence hospitalizmu (má odpoutat pacienta od nemoci, vyplnit mu volný čas). Využívá se u pacientů a klientů např. v domovech důchodců,  lázních, dětských stacionářích, psychiatrických odděleních a léčebnách, ústavech pro mentálně postižené, atd. Využívají se činnosti jako kreslení, hraní stolních her, poslech hudby, ruční práce, práce s keramickou hlínou, proutím, apod.Autorka: Johana Heczková, DiS,ergoterapeut

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz