I my jsme občané


Lidí s mentálním postižením, s duševním onemocněním a lidí s demencí jsme se ptali na to, jaké mají zkušenosti s úřady:

„Je tam vždycky hrozně moc lidí a jenom jedno otevřený okýnko. Dlouho to trvá a lidi jsou nervózní. Někdy se nevyznám v těch tlačítkách a musím rychle něco zmáčknout, protože za mnou ostatní lidi čekaj´.“ Jana, paní s mentálním postižením

„Posílali mne z místa na místo a následně mne zdrbli za zmatky či dokonce seřvali, že něco nemám, nic mi nevysvětlili.“ Martina, paní s duševním onemocněním

Stejně tak jsme se ptali pracovníků státní správy, s jakými bariérami se při své práci s těmito lidmi potýkají:

„Tito lidé nemají standardní všeobecný přehled, mají málo dostupný přístup k informacím, určité požadavky k úředním postupům ze strany úřadů jsou pro ně těžko srozumitelné.“ pracovnice městského úřadu

Na základě těchto odpovědí a našich zkušeností vznikla publikace, která může vést ke zlepšení komunikace na úřadech tak, aby se úřední záležitosti nejen pro lidi s potížemi v komunikaci, ale i většinovou společnost staly příjemnějšími, přístupnějšími a tedy co nejméně stresujícími.

V brožurce mj. najdete:

•lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním, lidé s demencí a senioři - popis jejich znevýhodnění a toho, jak se v běžném životě může projevovat

•otázka způsobilosti k právním úkonům

•platné normy garantující základní lidská práva v ČR

•bariéry, se kterými se lidé na úřadech setkávají, a jak to vidí úředníci

•doporučení, co by se mělo na úřadech změnit

„... Chtěla bych, aby to hlavně dobře vysvětlili, aby mluvili pomalu, aby nebyli agresivní k lidem a všechno jim dobře vysvětlili, aby byli vstřícní. A taky by se měly zlepšit informace – jak se to třeba vyřizuje a kde.“ Ivana, paní s mentálním postižením

Publikace je určena široké veřejnosti, politikům a zástupcům státní správy a klade si za cíl zvýšit povědomí o nedostatcích přístupnosti veřejné správy pro některé naše spoluobčany. Celou publikaci najdete zde

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz