Ergoterapie u dětí s DMO

Ostatní diagnozy

Ergoterapie (mnohdy označována jako léčba prací, ale tento pojem je velmi nepřesný) je velmi důležitou složkou léčebné rehabilitace, jejímž cílem je zlepšit zejména hybnost horních končetin, naučit dítě určitým pohybům, které bude moci využít v běžném denním životě. Zatímco při léčebné tělesné výchově ruky se fyzioterapeut zaměřuje na celkové pohyby končetiny vycházející z ramenního kloubu, v ergoterapii se soustřeďuje na jemnou motoriku ruky a prstů a na obratnost. Snaží se nacvičit co nejlepší způsob úchopu předmětů různé velikosti a manipulaci s různými předměty. Při postižení obou končetin je důležité vědět, která horní končetina bude mít při všech činnostech funkci dominantní a která bude mít funkci pomocné končetiny. Nemá smysl snažit se cvičením o to, aby se více postižená ruka dostala na úroveň méně postižené. Je lepší se zaměřit na zlepšování obratnosti méně postižené, a tím vytvořit dominanci ruky.

U dětí s dětskou mozkovou obrnou bývá velmi často postižena i citlivost. Předpokladem pro zlepšení pohybové aktivity a obratnosti horní končetiny je zlepšení citlivosti. Pomocí různých her učí terapeut dítě rozeznávat tvary předmětů, učí ho rozlišovat tvrdé a měkké předměty, drsné a hladké povrchy, teplé a studené atd. Důležité je také zaměřit se na to, aby dítě zvládalo aktivity denního života na jeho nejvyšší možné úrovni jako např. oblékání, sebesycení a hygienu.

Důležité je celkové zlepšení prostorové orientace, uvědomování si tělesného schématu dítěte a jeho částí těla, proto je vhodné učit dítě nejdříve oblékat a svlékat panenku a pak teprve přistoupit k oblékání vlastního těla. Terapeut se také zaměřuje na úkony vyžadující zapojení jemné motoriky, jako je např. zapínání knoflíků a šněrování tkaniček. Také tyto dovednosti si může dítě zlepšovat na různých pomůckách.

V ergoterapii je důležité vymýšlet stále nové způsoby, jak udělat pro děti cvičení co nejzajímavější. Důležitou funkci tu má hračka. Pomocí hračky je možno zlepšovat obratnost dítěte, díky ní můžeme dítě vyprovokovat k některým aktivním pohybům, dítě slabě spolupracující může být stimulováno právě hračkou.

Autorka: Johana Heczková, Dis, ergoterapeut