Zkušenosti se školou


Vážená redakce Dobromyslu,

zkoušela jsem číst některé Vaše články, jsou zajímavé.

Také příběh paní Perchty Kazi Páté - kniha Mé dítě má autismus je velmi zajímavý.

Myslím, že může být ráda, že je jí podařilo syna integrovat do běžné třídy mateřské školky s asistentkou.

Je to pro dítě to nejlepší - když může mít asistentku a současně pobývat mezi zdravými dětmi.

Máme také postiženého syna. Ale naše zkušenosti se současným školstvím jsou velmi negativní.

Stručně řečeno - syn má poruchu sluchového vnímání.Ta mu brání v tom, aby správně vnímal, co se kolem něj říká, (ale při tréninku je schopen dobře diferencovat předměty i fotografie - označovat jejich význam symbolickými obrázky, z omezeného počtu je schopen i podávat co slyší, případně napodobit některá počáteční písmena slov.)

Díky této poruše se dostává vždy do kolektivu těžce postižených dětí, které jsou téměř nezvladatelné.

Poslední naše negativní zkušenost je s brněnskou školou Kociánka, nejdříve syn chodil jeden rok do běžné třídy s vlastní osobní asistentkou - to bylo dobré, chodil do školy rád, zvesela a rozvíjel se.

Bohužel na škole zřídili tzv. specializovanou autistickou třídu - je to katastrofa. Ve třídě je 6 žáků a polovinu tvoří těžce postižené děti z celoročního ústavu sociálních služeb - o které nikdo nejeví zájem.

třída je složená ze dvou učeben - tzv. výuková místnost, kde jsou učitelky a tzv. herna.

Většínu školního času děti tráví v tzv. herně - plazí se po zemi, tlučou kostkami, nudí se, křičí, pláčou, je slyšet velký rámus. Jsou na tzv. výuku voděny - jen na malou chvilku do druhé místnosti - lavice mají jen slečny učitelky.

I když tzv. učení děti již zvládly, není jim nabídnuto nic nového - alespoň v našem případě - do omrzení musí dělat tutéž činnost, přestože syn má individ. vzděl. plán - nepracuje se podle něho, dostává do omrzení slále tytéž úkoly - třídění, šupání tvarů a jiných - do krabic, nějaké globální řazení obrázků - stále stejných - ke slovům , ale naprosto chybí cvičení poslechu a téměř všech úkolů z ind. plánu. Přestože je z domu veden ke komunikaci s komunikačním sešitem - systém VOKS, ve škole se toto neučí a není zájem, když se jako rodiče zajímáme, co syn ve škole dělá - jaký to má smysl, nedozvíme se to. Přestože máme zájem o domácí úkoly a vždy jsme se je snažili vypracovávat, nedostává je.

Jiné děti jsou do omrzení nuceny se během vyučování oblékat a vysvlékat, přestože nejsou špinavé, nejdou ven, přitom pláčou, kopou, válí se po zemi. Syn je po takovéto výuce velmi smutný, utrápený, špatně spí, a celkově se zhoršuje.

Máme pocit, že jde o trápení dětí. Když se o tom snažíme mluvit s vedením školy - dozvídáme se opakovaně, že máme jen dvě možnosti, dát dítě do takovéto školy a nezajímat se o to co s ním dělají - nemít připomínky nebo si zvolit tzv. individuální výuku a dítě učit doma sami. Jinak s námi nejsou ochotni komunikovat - s odkazem na to, že pracují správně a mají to schválené školní inspekcí.

Nevíme už, co máme dělat. I když ředitelka školy dostala mnoho doporučení různých odborníků, že by náš syn měl být zařazen do kolektivu dětí - tedy dětí, které jsou schopny společných her , úkolů atd. a že potřebuje ve škole pro orientaci a pomoc osobní asistentku (kterou jsme ochotni sami platit a najmout- škola s tímto nemá vůbec žádnou práci) není nám toto povoleno a umožněno.

Nechceme připravit syna o příjemné zážitky, které by mohl strávit v kolektivu ve škole, ale jeho současné umístějí je nešťastné, je nám také líto těch dětí z celoročního ústavu, které se v uvedené třídě trápí.

O jiné třídě, kam by mohl chodit nemáme v našem městě Brně tušení, buď jsou obsazené nebo by byl opět zařazen do podobné tzv. rehabilitační třídy - např. při ústavu Ostrá, kde se děje něco podobného.

Systém školství je v tomto neproniknutelný, pravomoc ředitelů neomezená a postižené děti a jejich rodiče nemají šanci.

Srdečně Vás zdraví

Bajaja, brigada888@seznam.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz