Co je společenská odpovědnost firem?

Práce

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy.

Společenská odpovědnost podniků nespočívá v tom, co podniky musí dělat, ale v tom, co mohou dělat. Přihlášením se ke společenské odpovědnosti a dobrovolným převzetím závazků, které přesahují běžnou regulaci a požadavky, usilují firmy o:

 • zvýšení standardů společenského rozvoje
 • péče o životní prostředí
 • respektování základních práv
 • zvýšení životní úrovně obyvatel
 • podporu společenského rozvoje
 • respektování základních práv menšin a dalších specifických skupin obyvatelstva (např. matky s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením)


Hlavní oblasti společenské odpovědnosti

 • Péče o lidské zdroje, sociální podmínky a pracovní prostředí ve firmě
 • Péče o životní prostředí
 • Činnosti ve prospěch místních komunit a okolí firmy
 • Širší aktivity v humanitární oblasti a v rozvojové pomoci
 • Další dobrovolné a společensky prospěšné činnosti


Chování v souladu s konceptem CSR se vyznačuje:

 • dlouhodobou investicí firmy do rozvoje
 • odoplněním tradičních ekonomických cílů o společensky prospěšné cíle, v oblastech: sociálních, etických, komunitních a environmentálních
 • změnou orientace firem z krátkodobých cílů na dlouhodobé
 • preferováním optimálního zisku před maximálním


Příklady společensky odpovědného chování firem v oblasti lidských zdrojů

 • Vzdělání a kurzy, e-learningové vzdělávání
 • Životní pojištění a penzijní připojištění
 • Pružná pracovní doba a zkrácené pracovní úvazky
 • Umožnění distanční práce
 • Pět a více týdnů dovolené
 • Příspěvky na péči o zdraví
 • Školky, hlídaní dětí
 • Podpora obecně prospěšných zájmových aktivit
 • Stravenky
 • Používání služebních automobilů a mobilů pro soukromé účely, příspěvky na dovolenou apod.
 • Zkrácené pracovní úvazky
 • E-learningové vzdělávání (např. i pro osoby na rodičovské dovolené)


Společensky odpovědným přístupem ve vztahu k personálním zdrojům firma podporuje:

 • rovné pracovní příležitosti – včetně osob se zdravotním postižením
 • spokojenost zaměstnanců
 • školení a rozvoj pracovníků
 • zdraví a bezpečnost

Výsledkem se stává věrnost zákazníka.


Co získá firma zaměstnáváním osob se zdravotním postižením?

 • motivované a stálé zaměstnance, kteří si práce váží
 • možnost, jak odstranit práci přesčas
 • splnění zákonné povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
 • dobrou pověst společensky odpovědné firmy
 • finanční výhody


Co může poskytnout agentura pro podporované zaměstnávaní zaměstnavatelům, při praktické aplikaci společensky odpovědného chování firem, v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením?

 • kontakty na potencionální zaměstnance, doporučení vhodných pracovníků na pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením
 • pomoc při vyřizování dokumentů, jednání s úřady nebo obecné pracovně-právní poradenství
 • informace nejen o legislativě, ale také praktických zkušenostech
 • poskytnout pracovního asistenta, který bude pracovníkovi a zaměstnavateli k dispozici na pracovišti a bude mu poskytovat nezbytnou podporu při zaučení; zároveň může pomáhat jeho integraci mezi ostatní zaměstnance, případně pomáhat ostatním zaměstnancům v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem
 • pomoc při vytváření pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením
 • pomoc při upravení pracovních podmínek a pracovního prostředí pro osoby se zdravotním postižením (vhodné pracovní pomůcky nebo pracovní postupy apod.)

Společensky odpovědné chování firem se opírá o princip dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství. Takové chování přináší firmě řadu zisků, zejména tím, že je vnímána jako solidní partner a dobrý soused pro své okolí. To má nezastupitelný význam pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy.

Zdroj: Rytmus o.s., www.rytmus.org