Co je společenská odpovědnost firem?


Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR) je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. A zároveň tyto faktory ovlivňují úspěch firmy.

Společenská odpovědnost podniků nespočívá v tom, co podniky musí dělat, ale v tom, co mohou dělat. Přihlášením se ke společenské odpovědnosti a dobrovolným převzetím závazků, které přesahují běžnou regulaci a požadavky, usilují firmy o:


Hlavní oblasti společenské odpovědnosti


Chování v souladu s konceptem CSR se vyznačuje:


Příklady společensky odpovědného chování firem v oblasti lidských zdrojů


Společensky odpovědným přístupem ve vztahu k personálním zdrojům firma podporuje:

Výsledkem se stává věrnost zákazníka.


Co získá firma zaměstnáváním osob se zdravotním postižením?


Co může poskytnout agentura pro podporované zaměstnávaní zaměstnavatelům, při praktické aplikaci společensky odpovědného chování firem, v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením?

Společensky odpovědné chování firem se opírá o princip dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství. Takové chování přináší firmě řadu zisků, zejména tím, že je vnímána jako solidní partner a dobrý soused pro své okolí. To má nezastupitelný význam pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování firmy.

Zdroj: Rytmus o.s., www.rytmus.org

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz