Časopis Sociální práce – vaše profesní inspirace


Hledáte nějakou informaci a nevíte, kde ji najít. Potřebujete propojit svoji každodenní praxi s kvalitním teoretickým základem. Nemůžete se zorientovat v nových právních normách a jejich úpravách. Řešíte komplikovaný případ nebo situaci a chcete se poradit s někým, kdo zažil nebo zažívá totéž co vy. V takové chvíli potřebujete rádce a spolehlivého průvodce. A přesně takovou podporu svým čtenářům poskytuje odborný časopis Sociální práce/Sociálna práca. Jako jediné periodikum v České a Slovenské republice přináší aktuální informace z teorie, praxe i vzdělávání sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Prostor dostávají názory odborníků, teoretiků i příběhy řadových sociálních pracovníků stejně jako zkušenosti klientů. To vše pravidelně čtyřikrát do roka na sto šedesáti stranách.

Již deset let časopis Sociální práce/Sociálna práca mapuje změny v problematice a nejnovější informace předává svým čtenářům. Některé z nich mohou najít také na internetových stránkách www.socialniprace.cz. Za dobu jeho existence se kolem periodika utvořila stabilní čtenářská základna, část z ní se sama aktivně podílí na obsahu. Časopis podporuje výměnu názorů a zkušeností a rozvíjí tak odbornou diskuzi, v níž se mohou vyjadřovat akademičtí pracovníci, vzdělavatelé, sociální pracovníci, klienti – zkrátka všichni, s jejichž životem je sociální práce jakkoliv spjata. Ohlasy potvrzují, že čtenáři časopisu nejvíce oceňují možnost s někým sdílet své pochybnosti a nejistotu. Pocit, že to, co zažívají, zažívá i někdo jiný, kdo jim navíc dá i konkrétní radu, jak problém řešit. Časopis tak zastává roli pomocníka, který je po ruce tehdy, když nikdo jiný není nablízku.

Každé vydání časopisu detailně rozpracovává jedno konkrétní téma, což čtenářům usnadňuje orientaci a možnost výběru čísla, které je jim svým zaměřením nejbližší. Nad obsahem každého vydání bdí nezávislý garant, který je v dané problematice zkušeným a uznávaným odborníkem. Důraz je kladen na propojení teoretických postupů s jejich praktickým uplatněním v každodenním životě sociálních pracovníků, což je i v evropských reáliích ojedinělé. Obsah tvoří kvalitní informace na úrovni mezinárodních vědeckých časopisů, současně však redakce nezapomíná na čtivost a přístupnost informací i sociálním pracovníkům z praxe. Proto je časopis rozdělen do dvou částí.

První, publicistická mapuje každodenní problematiku zvoleného tématu s cílem předat čtenářům ucelený přehled aktuálního stavu vybrané oblasti nebo problému pomáhajících profesí. V minulosti tak časopis pojednával o tématech jako domácí násilí, sociální práce se zadluženými, supervize v sociální práci, rozvojová pomoc, rovné příležitosti, podniková sociální práce, bezdomovectví a mnohých dalších. Do výběru témat se prostřednictvím ankety na www.socialniprace.cz mohou zapojit i sami čtenáři a ovlivnit tak výslednou podobu časopisu. Publicistickou část mimo jiné tvoří rozhovory a reportáže, návody pro práci s klienty, případové studie či názory teoretiků a praktiků. Velké oblibě se těší také recenze knižních novinek a přehled aktuálních zpráv, událostí a zpravodajství z konferencí.

Druhá, akademická část časopisu dává čtenáři možnost nahlédnout do výsledků výzkumů a analýz odborníků a studentů. Vědecké statě jsou podrobeny dvojímu recenznímu řízení, což zaručuje jejich kvalitu a skutečný přínos oboru. Akademická část přináší informace o významných událostech v sociální práci, o nových metodách, analýzách, výzkumech a hodnoceních dosavadních přístupů. K hlavním snahám autorů patří propojení teoretického základu s jeho využitelností v běžné praxi sociálních pracovníků.

Na internetových stránkách časopisu www.socialniprace.cz si čtenáři mohou zdarma stáhnout některá ze starších čísel časopisu nebo si prohlédnout vybrané články z aktuálních témat. Získají tak cenný studijní materiál a inspiraci pro praxi, ať už se zabývají sociální prací nebo jinými souvisejícími obory.

Kontakt na redakci: Jana Kopřivová, jana.koprivova@socialniprace.cz, (+420) 605 081 603

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz