V č e t n ě Samuela…


Pro blízkou bytost obvykle žádáme, aby byla sociálně významným okolím pozitivně přijímána, aby mohl dotyčný požívat výhod, které patří nám. Jedná-li se o dítě, tím spíš. V případě, že jsou ale vážně poškozeny jeho schopnosti, v důsledku zdravotního postižení, dá se očekávat spíše přiznané nebo skryté odmítání ze strany okolního světa.

Sedmiletý Samuel Habib měl to štěstí, že znevýhodnění mozkovou obrnou se stalo pro jeho otce výzvou k natočení dokumentu, který má možnost vidět zatím pouze zainteresovaná veřejnost .V téměř hodinovém dokumentárním filmu z roku 2007 zachytil fotograf Dan Habib začleňování – inkluzi – svého syna do okolní společnosti, školy a kolektivu třídy, kde se učí spolu se zdravými dětmi.

Před tím, než se zjistilo, jak rozsáhlé důsledky má Samuelova nemoc, téma inkluze jeho otce nijak nezajímalo. Posléze se pro něj však stalo každodenní zažívanou zkušeností, o kterou se jedinečným způsobem dělí s diváky.

Film zachycuje příběhy i dalších rodin prostřednictvím výpovědí desítek učitelů, spolužáků, kamarádů a odborníků.

Nabízí se svědectví Samuelových nejbližších: matky, bratra a těch, kdo s ním tráví všední školní dny. Dozvídáme se o pocitech a jednání lidí konfrontovaných s potřebami chlapce, který nemůže být soběstačný. Je závislý na přijetí a podpoře druhých, kteří mají výhodu samostatného rozhodování. A rozhodli se – pro inkluzi. Zařazení těžce handicapovaného chlapce do běžného provozu školy přestává být frází – vidíme praxi, kdy ne každý den je vítězstvím a někdy náročný úděl vyvolává beznaděj, jak ve škole, tak doma nebo u lékaře. Soucit ovšem nic neprodukuje, jen by oslaboval ty, kteří Samuela vychovávají a vzdělávají. Naopak kvalifikovaná pomoc v učení a přístupu k dětem, jaký má např. Samuelova nadaná učitelka, jejíž popis metod a celková výpověď je důležitým momentem filmu, by mohlo sloužit na pedagogických fakultách jako návodný příklad pro test primárních schopností uchazečů v oboru speciální pedagogiky.

Z dokument také jasně vyplývá, že začleňování je náročný, každodenní proces, ze kterého nejde vystoupit, aniž by byla devastována práva osobnosti, která čelí bariérám vzniklých následkem zdravotního postižení. Všechny informace na téma inkluze dětí do běžného života, jež můžeme slyšet na konferencích a seminářích, překonává síla argumentů, které zaznívají v Habibově dokumentu. Děti s podobnými potížemi jako Samuel obohacují ty, kdo s nimi a žijí, pracují, kterým se „připletou“ do cesty, o které dříve nevěděli. Tuto zkušenost mají kromě rodičů a pedagogů i ostatní zdravé děti. Přirozená potřeba řešit prakticky různé situace ku prospěchu toho, kdo pomoc potřebuje i pro vlastní dobrý pocit, vyznívá jednoznačně ve prospěch společného učení se, vzájemného ovlivňování a vylepšování možností komunikace a spolupráce. Samuel má být se zdravými dětmi a v jejich blízkosti právě proto, že ony mohou jeho přijetím do svého běžného života přispět k Samuelově samostatnější orientaci a existenci.

Platí-li, že nejsnáze se člověk učí hrou, pozitivní motivací, vzbuzeným zájmem, je nasnadě, že dokument více než srozumitelně ukazuje, že inkluze dětí jako je Samuel má svá pravidla a současně hluboký smysl. Brání sociálnímu vyloučení těchto dětí a jejich rodin.

Film Including Samuel Dana Habiba byl vytvořen za podpory Institutu pro postižení při Univerzitě v New Hampshire (USA) a dalších institucí a organizací zabývajících se ve státě New Hampshire problematikou lidí s postižením. Dokument získal ocenění Nejlepší dokument na Filmovém festivalu Metropolitního muzea umění v New Yorku a vyhrál cenu Positive Images mezinárodní organizace TASH (USA).

Více informací, včetně ukázky můžete najít na: http://includingsamuel.com

Autorka: Gabriela Mensdorff


Zdroj: www.inkluze.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz