Inspirace z Velké Británie


Jak fungují sociální služby v zahraničí? A čím se může inspirovat transformace sociálních služeb v České republice? Odpovědi na tyto otázky přináší studijní cesty zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a krajských úřadů do zahraničí. Naposledy za příklady dobré praxe cestovali do Velké Británie, konkrétně do kraje Derbyshire. Zde navštívili ve dnech 13. až 16. září několik zařízení sociálních služeb, zúčastnili se seminářů a jednali s tamními experty o případné spolupráci.


Jaký je britský systém? „Návštěva dobré praxe ve Velké Británii byla zorganizována v rámci individuálního projektu Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb, který se věnuje procesu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. S ohledem na zkušenosti s deinstitucionalizačním procesem, který již ve Velké Británii proběhl, kraje i MPSV velmi vítají možnost se inspirovat metodologií a seznámit se s riziky, která mohou nastat v transformačním procesu,“ uvedla ke studijním cestám Mgr. Tereza Kloučková z Oddělení koncepce sociálních služeb MPSV. Britský systém péče o klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením se začal transformovat už před třiceti lety, kdy byla rozpuštěna velká pobytová zařízení. Nyní jsou tyto služby poskytovány v běžném prostředí klientů a klade se důraz na zachování jejich vazeb s rodinou a komunitou.


Transformační proces ve Velké Británii stále pokračuje, snižuje se kapacita rezidenčních služeb, a to na max. pět klientů, a služby se integrují do běžné zástavby tak, aby klienti mohli využívat občanskou vybavenost komunity. Žít v běžném prostředí komunity Účastníci studijní cesty mimo jiné navštívili centrum integrovaných služeb pro děti s postižením The Light House, které poskytuje služby dětem do 17 let věku a jejich rodinám. Výhodou tohoto zařízení je především to, že klienti mají k dispozici všechny odborníky na jednom místě. Ti pak mohou společně sestavit a realizovat jejich individuální plán. Další zastávkou byla pěstounská a adopční služba pro děti s postižením městského úřadu Derby. Úřad zaštiťuje všechny pěstouny a vyplácí jim za péči o děti příspěvky. V rámci služby neustále probíhá kampaň pro získání nových pěstounů.


Služby pro dospělé klienty s postižením v dané oblasti poskytuje nezisková organizace Enable Group. Jejím cílem je to, aby postižení žili v běžném prostředí komunity a byli v rámci možností samostatní. Denní aktivity pro dospělé poskytuje nezisková organizace Vitalise New Horizons. Pro klienty jsou zde připraveny různé aktivity, mimo jiné výtvarná činnost, práce se dřevem, aromaterapie, terapeutické masáže či základy práce na PC. Posledním typem sociální služby, kterou měli možnost čeští zástupci navštívit, byl Arthur Court, tréninkový byt, kde se setkali s vedoucím týmu služeb pro dospělé s postižením z městského úřadu v Derby. Tréninkový byt se nachází v běžné zástavbě a slouží k nácviku samostatného bydlení. Byt klienti používají především během dne. Tým pracovníků jim pomáhá s rozvojem schopností, které by jim následně umožnily žít samostatně a nezávisle na cizí péči.


Multidisciplinární týmy „Návštěva dobré praxe ve Velké Británii přinesla nové zkušenosti týkající se vytváření multidisciplinárních týmů věnujících se individuálně každému uživateli při zohlednění jeho reálných potřeb. Pro potřeby české praxe byly obzvlášť inspirativní služby na úrovni samosprávy zajišťující lidem s postižením optimální péči i reálné příjmy,“ doplnila Mgr. Tereza Kloučková. Studijní cestu pořádala mezinárodní nezisková organizace Lumos, která se zaměřuje na podporu deinstitucionalizačních procesů. Projekt Podpora transformace sociálních služeb je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.


Zdroj: MPSV ČR, www.mpsv.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz