2. stupeň? Proč ne!


Katka je dnes už velká slečna, žákyně základní školy v Benešově. Velkou zásluhu na jejích školních úspěších má paní Iveta, asistentka pedagoga, která začala s Kačkou pracovat před třemi lety. Tehdy byla Katka ještě na prvním stupni ZŠ a společně s Ivetou je čekal velký úkol – uspět i na stupni druhém. Ačkoli má benešovská ZŠ s integrací dětí s postižením nemalé zkušenosti, vstup dítěte na druhý stupeň byl pro celou školu situace nová. Kačka byla první. Šestá třída je, jak víme, pro všechny děti poměrně náročná. Musí si zvykat na nové učitele, na vyšší nároky, jiné metody a formy práce, a tak se nabízela otázka, jak se Katka, dívka s Downovým syndromem, s touto situací vyrovná.

Škola uspořádala v rámci přípravy pedagogů druhého stupně seminář s odborníky z SPC Štíbrova, kteří se dlouhodobě věnují integraci dětí s postižením. A ani paní Iveta tehdy nenechala nic náhodě a během přípravného týdne svolala schůzku pro všechny učitele, kteří měli Kačku od září začít učit. Na této společné schůzce pak Iveta všem kolegům vysvětlila, jaké má Katka potřeby, jaká jsou specifika práce s dítětem s postižením, zodpovídala dotazy. Následně byl pak na základě podkladů od všech zúčastněných vypracován Katčin individuální vzdělávací plán.

A jak to tedy dnes v praxi vypadá? Katčina práce je ve všech předmětech zaměřena především prakticky. V hodinách matematiky počítá peníze, chodí nakupovat, pracuje na počítači, učí se pracovat s kružítkem a úhloměrem. Ve fyzice váží, měří, učí se znát hodiny. V přírodopisu připravuje preparáty pro mikroskopování. V dějepisu se dobře daří propojovat získávání historických vědomostí s praktickým vyučováním. Katka například vyrobila v keramické dílně keltskou nádobu vypichovanou technikou, hliněnou tabulku s klínovým písmem nebo sestehovala několik modelů ze starověkého Řecka. Své výrobky pak Kačka prezentuje před celou třídou a zažívá tak pocit úspěchu a zároveň je její práce přínosem pro všechny spolužáky. Na angličtinu chodí Katka s prvňáky, kde pomáhá paní učitelce, pracuje s interaktivní tabulí, má svůj slovník a malí spolužáci ji, stejně jako ti velcí, mají moc rádi.

Mezi Katčiny nejoblíbenější předměty, stejně jako u většiny dalších dětí, patří výchovy. Tady má Kačka šanci ukázat, co všechno umí. Moc ráda má hodiny hudební výchovy, kde zpívá a hraje doprovod k písničkám na perkuse. Ve výtvarné výchově nejraději pracuje s keramickou hlínou. Dalším oblíbeným předmětem je tělesná výchova. Katka je velmi sportovně nadaná. Lyžuje, plave, bruslí, jezdí na kole i na koni. Účastní se různých sportovních akcí napříč ročníky. V rámci TV chodí i na hodiny hipoterapie. Její třída byla na víkendovém pobytu na statku, kde Kačka na koni jezdí, a všichni si to báječně užili. Absolvovala také turistický kurz. Při těchto aktivitách v mimoškolním prostředí se nejlépe pozná, jak je šikovná a samostatná.

Vraťme se teď ještě na chvíli do třídy. Co organizace vyučování? Katka s Ivetou sedí ve třídě v první lavici. Jsou ale i předměty, např. literatura, výtvarná a hudební výchova, občas matematika, kde Kačka sedí sama se spolužákem. Když potřebuje pomoci, dojde si za asistentkou, která je vzadu, udělají spolu, co je potřeba a pak se zase vrátí ke svému kamarádovi. A když se stane, že je Kačka unavená? Ani to není žádný problém. Paní asistentka má k dispozici kabinet, který je přizpůsobený jak na individuální práci s dítětem (je zde např. počítač s výukovými programy), tak i k odpočinku (nechybí žíněnka, kde se může Kačka natáhnout a odpočinout si).

A co říci na závěr? V benešovské ZŠ pracuje tým lidí, který považuje vzdělávání všech dětí bez rozdílu za naprostou samozřejmost. Katce se na druhém stupni daří dobře, má kolem sebe spoustu lidí, kteří ji podporují. A my si můžeme jen přát, aby to i na jiných školách fungovalo tak, jako právě v Benešově.


Paní Iveta Hronková vystudovala pedagogickou fakultu, obor speciální pedagogika a má za sebou řadu let praxe v práci s dětmi ve škole i při mimoškolních aktivitách. Nyní pracuje na Základní škole Benešov, Dukelská 1818 jako asistentka pedagoga. V současné době je ve škole začleněno 5 dětí s postižením, každé má svého asistenta.

Autorka: Tereza Ziková

Zdroj: www.inkluze.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz