Podporované rozhodování III.

Právo

SBOHEM NÁHRANÍ ROZHODOVÁNÍ, PODPOROVANÉ ROZHODOVÁNÍ VÍTEJ

„Náhradní rozhodování opatrovníků bude přežitek!“ Tak zní hlavní myšlenka podporovaného rozhodování. Pamatuješ si ještě Úmluvu, o které jsi četl na začátku brožury?

Právě tato Úmluva přináší velké změny. Díky ní se v mnohých zemích zamysleli. Začali uvažovat nad podporovaným rozhodováním!


 

Podporované rozhodování znamená toto:

Právo na rozhodování se nepřenáší na jiné osoby (opatrovníky)

Pokud má člověk s postižením probém s rozhodováním, má svůj okruh poradců, kteří mu poradí.


 

V Montrealské deklaraci z roku 2004 se píše:

„Lidi s mentálním postižením bychom měli podporovat, aby sami dělali vlastní výběr a rozhodnutí, komunikovali o nich a ostatní lidé je respektovali. Proto zákony a politika by měly zabezpečit a uznávat podporované rozhodování tam, kde mají jednotliví občané těžkosti s nezávislým výběrem a rozhodováním. Členské státy by měly poskytovat služby a potřebnou podporu pro lidi s mentálním postižením při rozhodování o jejich vlastním životě.“

Možná tě také napadá otázka – a co když se sám rozhodnout nedokážu?

I na ní najdeme v Úmluvě odpověď.

Pokud se nedokážeš rozhodnout sám, musí ti být poskytnutá pomoc – podpora.


Poskytování pomoci při podporovaném rozhodování znamená:

Je zachována tvoje způsobilost k právním úkonům

Rozhoduješ se na základě své vlastní vůle jen s pomocí další osoby – asistenta

Asistent ti vysvětlí všechno, co potřebuješ k rozhodnutí vědět

Tvoje práva se nepřesouvají na další osobu jako v případě opatrovnictví

Podporovaná rozhodování jednou plně nahradí náhradní rozhodování. Ještě to ale chvíli potrvá. Bude potřeba nějaký čas a potřebné bude i to, aby existovali obě dvě vedle sebe. A to proto, aby se stihly dopsat všechny potřebné zákony. Například bude potřebné přepsat Občanský zákoník. Nebo Občanský soudní řád, Zákoník práce… A také proto, aby si všichni zvykli.

I ty jako sebeobhájce můžeš pomoci! Povídej o podporovaném rozhodování všem, kteří o něm ještě neslyšeli. Je to velmi důležité. Čím více lidí bude o podporovaném rozhodování vědět, tím dříve se dostane do praxe i u nás v České republice.

JAK ZAJISTÍME FUNGOVÁNÍ PODPOROVANÉHO ROZHODOVÁNÍ?


1) Podpora hnutí sebeobhájců

Sebeobhájce je člověk, který mluví sám za sebe. No a co, že má postižení? To přece není překážka k samostatnému životu. Sebeobhájce rozhoduje sám za sebe. Má zdravé sebevědomí a je asertivní. Zná svoje práva i povinnosti. Být sebeobhájcem je fajn. Ale stále je jich v České republice nedostatek.

Proto by naše země měla zabezpečit:

 • Aby se o sebeobhajování mluvilo na školách
 • Aby byly vytvořeny podmínky pro setkávání sebeobhájců
 • Aby se o hnutí sebeobhájců hovořilo a bylo podporováno2) Ochrana zájmů jednotlivce

I člověk s postižením je občan, nájemce, spotřebitel. I on někde bydlí, cestuje městskou hromadnou dopravou, nakupuje. Proto musí náš stát zajistit, aby byly všechny služby přístupné i pro lidi s postižením. Například musí být srozumitelné. Nebo musí být dostupné (pro vozíčkáře…)

Jinak se o nich lidé s postižením nedozvědí!3) Změna náhradního rozhodování a funkce opatrovníků

Zbavování způsobilosti k právním úkonům není správné. Stejně tak jako omezování způsobilosti k právním úkonům.

Opatrovník určený soudem by už za nás neměl více rozhodovat. Chceme podporované rozhodování! Chceme, aby nám poradili, když se nedokážeme rozhodnout. Nechceme, aby nás zbavovali našich práv!

Proto náš stát musí:

 • Přezkoumat všechny zákony a zabezpečit, aby byla garantována stejná práva pro všechny,
 • Zrušit všechny zákony, které zbavují lidi s postižením způsobilosti k právním úkonům,
 • Vytvořit a zavést systém podporovaného rozhodování,
 • Sestavit plán postupného zavádění tohoto systému do praxe.

4) Rozhodování s podporou

Každý den uděláme spoustu malých rozhodnutí. Někdy s nimi potřebujeme pomoci. A tak se obracíme na svoji rodinu, kamarády, sousedy. Ale jsou i velká rozhodnutí. Týkají se složitých a těžkých věcí. Například podepisování smlouvy. Někdy nám nepomůže ani rodina, ani kamarádi, ani sousedé. Musí nám pomoci odborníci. Například právníci, kteří nám smlouvu vysvětlí.

Ale na každodenní podporu odborníka nepotřebujeme Při složitých věcech ano.

Tomu říkáme podporované rozhodování. V budoucnosti bude potřebné rozlišovat mezi každodenním rozhodnutím a podporou odborníka!5) Výběr a registrace podpůrných osob

Podporované rozhodování musí brát ohled na tvé potřeby. Své podpůrné osoby by sis měl vybírat ty sám! Ty by potom byly oficiálně ustanoveny jako tvoji poradci.

Proto náš stát musí:

 • Stanovit kritéria a postup pro výběr vhodných podpůrných osob,
 • Zavést systém registrace podpůrných osob. Ten umožní, aby byly oficiálně uznány jako tvoji podpůrci,
 • Zabezpečit povinné a pravidelné vzdělávání pro všechny podpůrné osoby
 • Informovat veřejnost o podporovaném rozhodování.

6) Překonávání komunikačních bariér

Zejména lidé s těžkým postižením mají problém vyjádřit svá přání. Říkáme tomu komunikační bariéry. Aby byly komunikační bariéry překonány, musí náš stát:

 • Uznat, že všechny formy komunikace jsou platné,
 • Způsob, jakým lidé komunikují, nesmí být důvodem pro zpochybňování jejich schopnosti přijímat rozhodnutí,
 • Zabezpečit, aby všechny podpůrné osoby mohly absolvovat pravidelný výcvik různých forem komunikace.

7) Prevence a řešení konfliktů

Může se stát, že se člověk s postižením rozhodne nesprávně. Může například darovat peníze jiným lidem. Nebo si koupí věci, které si nemůže dovolit.

Pokud mu tím vznikne majetková újma, nebo finanční ztráta, může to být problém.

Proto musí náš stát:

 • Nařídit podpůrným osobám, aby byly schopny prokázat, že informovaly podporovaného jedince všemi možnými způsoby o důsledcích každého důležitého rozhodnutí,
 • Vytvořit mechanismus na zabránění zneužití. Například požádat o vyhlášení smlouvy za neplatnou, pokud byl člověk s postižením zneužit,
 • V případě konfliktů a pro kontrolu podpůrných osob by se měly vytvořit administrativní postupy, které budou lehce přístupné,
 • Řešit otázku zodpovědnosti a pojištění podporovatele.

8) Záruky

Úmluva stanoví velmi specificky záruky, kterými se podporované rozhodování musí řídit. Záruky například musí být vyšší, pokud má člověk vyšší stupeň postižení. Anebo musí být vyšší, když rozhodnutí výrazně zasahuje do života člověka s postižením.

Náš stát proto musí:

 • Zabezpečit, aby záruky ustanovené v Úmluvě byly u nás správně zapracovány do zákonů o podporovaném rozhodování. Do té doby než bude podporované rozhodování k dispozici pro každého.


Pokračování příště..


Zdroj: Podporované rozhodování -zpracovali JUDr. Zuzana Stavrovská a Bc. Miroslava Vávrová, Združenie na pomoc ludom s mentálnym postihnutím v SR, www.zpmpvsr.sk, český překlad vznikl s laskavým souhlasem ZPMPVSR a díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Nachlingerová

Publikace vznikla jako součást projektu Spoločně proti diskriminácii ludí s mentálnym postihnutím.Podporované grantem z Finančního mechanismu EHP, norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské republiky, jehož zprostředkovatelem je Nadácia otvorenej společnosti.
Související články

Podporované rozhodování II.
Ve druhém díle příručky se dozvíš co je právní úkon či způsobilost k právním úkonům a její omezení či zbavení a proč je důležité chránit svá osobní práva. celý článek