Podporované rozhodování III.


SBOHEM NÁHRANÍ ROZHODOVÁNÍ, PODPOROVANÉ ROZHODOVÁNÍ VÍTEJ

„Náhradní rozhodování opatrovníků bude přežitek!“ Tak zní hlavní myšlenka podporovaného rozhodování. Pamatuješ si ještě Úmluvu, o které jsi četl na začátku brožury?

Právě tato Úmluva přináší velké změny. Díky ní se v mnohých zemích zamysleli. Začali uvažovat nad podporovaným rozhodováním!


 

Podporované rozhodování znamená toto:

Právo na rozhodování se nepřenáší na jiné osoby (opatrovníky)

Pokud má člověk s postižením probém s rozhodováním, má svůj okruh poradců, kteří mu poradí.


 

V Montrealské deklaraci z roku 2004 se píše:

„Lidi s mentálním postižením bychom měli podporovat, aby sami dělali vlastní výběr a rozhodnutí, komunikovali o nich a ostatní lidé je respektovali. Proto zákony a politika by měly zabezpečit a uznávat podporované rozhodování tam, kde mají jednotliví občané těžkosti s nezávislým výběrem a rozhodováním. Členské státy by měly poskytovat služby a potřebnou podporu pro lidi s mentálním postižením při rozhodování o jejich vlastním životě.“

Možná tě také napadá otázka – a co když se sám rozhodnout nedokážu?

I na ní najdeme v Úmluvě odpověď.

Pokud se nedokážeš rozhodnout sám, musí ti být poskytnutá pomoc – podpora.


Poskytování pomoci při podporovaném rozhodování znamená:

Je zachována tvoje způsobilost k právním úkonům

Rozhoduješ se na základě své vlastní vůle jen s pomocí další osoby – asistenta

Asistent ti vysvětlí všechno, co potřebuješ k rozhodnutí vědět

Tvoje práva se nepřesouvají na další osobu jako v případě opatrovnictví

Podporovaná rozhodování jednou plně nahradí náhradní rozhodování. Ještě to ale chvíli potrvá. Bude potřeba nějaký čas a potřebné bude i to, aby existovali obě dvě vedle sebe. A to proto, aby se stihly dopsat všechny potřebné zákony. Například bude potřebné přepsat Občanský zákoník. Nebo Občanský soudní řád, Zákoník práce… A také proto, aby si všichni zvykli.

I ty jako sebeobhájce můžeš pomoci! Povídej o podporovaném rozhodování všem, kteří o něm ještě neslyšeli. Je to velmi důležité. Čím více lidí bude o podporovaném rozhodování vědět, tím dříve se dostane do praxe i u nás v České republice.

JAK ZAJISTÍME FUNGOVÁNÍ PODPOROVANÉHO ROZHODOVÁNÍ?


1) Podpora hnutí sebeobhájců

Sebeobhájce je člověk, který mluví sám za sebe. No a co, že má postižení? To přece není překážka k samostatnému životu. Sebeobhájce rozhoduje sám za sebe. Má zdravé sebevědomí a je asertivní. Zná svoje práva i povinnosti. Být sebeobhájcem je fajn. Ale stále je jich v České republice nedostatek.

Proto by naše země měla zabezpečit:2) Ochrana zájmů jednotlivce

I člověk s postižením je občan, nájemce, spotřebitel. I on někde bydlí, cestuje městskou hromadnou dopravou, nakupuje. Proto musí náš stát zajistit, aby byly všechny služby přístupné i pro lidi s postižením. Například musí být srozumitelné. Nebo musí být dostupné (pro vozíčkáře…)

Jinak se o nich lidé s postižením nedozvědí!3) Změna náhradního rozhodování a funkce opatrovníků

Zbavování způsobilosti k právním úkonům není správné. Stejně tak jako omezování způsobilosti k právním úkonům.

Opatrovník určený soudem by už za nás neměl více rozhodovat. Chceme podporované rozhodování! Chceme, aby nám poradili, když se nedokážeme rozhodnout. Nechceme, aby nás zbavovali našich práv!

Proto náš stát musí:

4) Rozhodování s podporou

Každý den uděláme spoustu malých rozhodnutí. Někdy s nimi potřebujeme pomoci. A tak se obracíme na svoji rodinu, kamarády, sousedy. Ale jsou i velká rozhodnutí. Týkají se složitých a těžkých věcí. Například podepisování smlouvy. Někdy nám nepomůže ani rodina, ani kamarádi, ani sousedé. Musí nám pomoci odborníci. Například právníci, kteří nám smlouvu vysvětlí.

Ale na každodenní podporu odborníka nepotřebujeme Při složitých věcech ano.

Tomu říkáme podporované rozhodování. V budoucnosti bude potřebné rozlišovat mezi každodenním rozhodnutím a podporou odborníka!5) Výběr a registrace podpůrných osob

Podporované rozhodování musí brát ohled na tvé potřeby. Své podpůrné osoby by sis měl vybírat ty sám! Ty by potom byly oficiálně ustanoveny jako tvoji poradci.

Proto náš stát musí:

6) Překonávání komunikačních bariér

Zejména lidé s těžkým postižením mají problém vyjádřit svá přání. Říkáme tomu komunikační bariéry. Aby byly komunikační bariéry překonány, musí náš stát:

7) Prevence a řešení konfliktů

Může se stát, že se člověk s postižením rozhodne nesprávně. Může například darovat peníze jiným lidem. Nebo si koupí věci, které si nemůže dovolit.

Pokud mu tím vznikne majetková újma, nebo finanční ztráta, může to být problém.

Proto musí náš stát:

8) Záruky

Úmluva stanoví velmi specificky záruky, kterými se podporované rozhodování musí řídit. Záruky například musí být vyšší, pokud má člověk vyšší stupeň postižení. Anebo musí být vyšší, když rozhodnutí výrazně zasahuje do života člověka s postižením.

Náš stát proto musí:


Pokračování příště..


Zdroj: Podporované rozhodování -zpracovali JUDr. Zuzana Stavrovská a Bc. Miroslava Vávrová, Združenie na pomoc ludom s mentálnym postihnutím v SR, www.zpmpvsr.sk, český překlad vznikl s laskavým souhlasem ZPMPVSR a díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Nachlingerová

Publikace vznikla jako součást projektu Spoločně proti diskriminácii ludí s mentálnym postihnutím.Podporované grantem z Finančního mechanismu EHP, norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské republiky, jehož zprostředkovatelem je Nadácia otvorenej společnosti.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz