Možnost žít přirozeným životem


Rozhovor s Alenou Brožkovou, ředitelkou Domova bez zámku (dříve Ústav sociální péče Jinošov), o jedné transformaci..


Vaše zařízení se nachází v Jinošově na Třebíčsku. Kdo jsou vaši klienti a kolik jich je?

Uživateli našich služeb jsou muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 70 osob, věkový průměr 54 let. Zřizovatelem zařízení je kraj Vysočina.


Nedávno jste opustili jinošovský zámek, v němž klienti bydleli, a přesunuli se do pronajatých prostor. Z jakého důvodu?

V únoru 2008 došlo na zámku k havárii stropních konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem a zřizovatel zjistil, že budova zámku by přes veškeré vložené investice nesplňovala podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Z bezpečnostních důvodů muselo být okamžitě přemístěno čtyřicet klientů do panelového domu v Náměšti nad Oslavou.

Od té doby jsme se několikrát stěhovali, naposledy v listopadu letošního roku, kdy areál v Jinošově opustilo posledních třicet klientů s těžkým mentálním postižením. Jinošovský areál má nového vlastníka.


Co tato změna přinesla klientům?

Nyní provozujeme služby chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením v šesti ubytovnách či pronajatých domech v okruhu třiceti kilometrů.

Klienti bydlí v menších skupinkách, v lepších podmínkách, učí se využívat vnější zdroje, spolupracovat při domácích pracích, komunikovat s občany v okolí.

Poskytujeme jim podporu dle individuální míry a rozsahu jejich potřeb. Je zde viditelná větší možnost pro uplatnění jejich vlastní vůle.


Vaše zařízení je jedním z 32, která se zapojila do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb. Co vás k tomu vedlo a co si od transformace slibujete?

Jednak to byla havárie, která přispěla k tomu, že jsme byli do projektu vytipování zřizovatelem. Jednak jsme přesvědčeni, že začlenění klientů do společenství občanů dává osobám s mentálním postižením jedinečnou možnost žít přirozeným životem, jak nejvíc to je možné.

Důstojné bydlení a zapojení do společenského a pracovního života v okolí dává jejich životům smysl a hodnotu, poskytuje jim radost a motivaci k životu. Povede k přirozenému sbližování s občany majoritní společnosti.


Právě jste ukončily přípravnou fázi transformace. V čem spočívala a jakou podporu vám v ní MPSV poskytlo?

Získali jsme odbornou pracovnici, jejích činnost metodicky řídil odbor sociálního začleňování MPSV.

Absolvovali jsme řadu seminářů a praktických cvičení k zásadním elementům úspěchu transformace: přípravě a motivaci personálu či klientů, informovanosti o procesu, komunikaci s občany. Věnovali jsme se také vlastnímu stěhování, logistice a podobně. Podporu nám poskytovali také odborníci ze zahraniční organizace Lumos.


Jaký byl výsledek této podpory?

Podařilo se nám odevzdat první část investičního projektu, spočívající ve výstavbě čtyř domků v lokalitách Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš celkem pro dvacet dva klientů.

Součástí projektu je i výstavba centra denních aktivit, jehož součástí jsou multifunkční dílny, denní stacionář a kavárna s cukrárnou, ve které budou pracovat někteří z klientů.


Na přípravnou fázi nyní navazuje činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Co si od vzájemné spolupráce slibujete a co vás v nejbližší době čeká?

Především čekáme metodickou podporu při tvorbě další části projektu transformace: vzdělávání a supervizi pro pracovníky v přímé péči s klientem, předávání zkušeností s dobrou praxí, a to i v zahraničí.

Čeká nás dokončení celého transformačního procesu. A nejbližší době také povinnosti, které obnáší změna názvu a sídla organizace. Od ledna 2011 jsme DOMOV BEZ ZÁMKU.Více informací poskytne:

za Domov bez zámku

Bc. Alena Brožková

568 619 453

reditelka@uspjinosov.cz

Za Národní centrum

Milan Šveřepa

telefon: 739 548 444

e-mail: milan.sverepa@trass.cz


Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zajišťuje koordinaci, metodické vedení a vzdělávání pracovníků, kteří transformují pobytové služby sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování a větší míry sociálního začlenění a samostatnosti klientů.

Národní centrum je součástí projektu Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je podpořit a pilotně ověřit transformaci služeb sociální péče na základě individuálně určených potřeb uživatelů: umožnit jejich aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti a přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České republice.

Projekt, realizovaný odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV ČR, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Národní centrum podpory transformace sociálních služeb provozuje na základě zakázky MPSV společnost 3P Consulting, s. r. o.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz