Podporované rozhodování IV.


ZÁSADY

Toto jsou zásady, kterými se musíme řídit. Týkají se způsobilosti k právním úkonům. A také podporovaného rozhodování.

Je potřebné:


1. Respektovat lidská práva


2. Zabezpečit, že ochrana zájmů lidí s postižením bude pružná. To znamená, že bude dostačující v každé situaci.


3. Ponechat lidem s postižením plnou způsobilost k právním úkonům.


4. Omezit způsobilost k právním úkonům jen když je to skutečně nevyhnutelné.


5. Pokud je nevyhnutelné omezit způsobilost k právním úkonům, musí to být přiměřené skutečné potřebě člověka s postižením.


6. Mít úctu k přáním a pocitům lidí s postižením.


7. V zákonech stanovit záruky na ochranu lidských práv.


8. Umožnit soudům přizpůsobit práva a povinnosti asistentů a zákonných zástupců.


9. Učinit asistenty a zákonné zástupce zodpovědnými za škody či ztráty, které mohou nastat při výkonu jejich povinností.


10. Umožnit člověku s postižením rozhodnout o zdravotních zákrocích.
KRÁTKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ


ČLÁNEK 12 –

Část Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Píše se v něm o rovnosti před zákonem. O tom, že všichni lidé na světě mají stejná práva.


DISKRIMINACE –

Když se s lidmi jinak zachází, protože jsou odlišní. Například mají zdravotní postižení.


ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM –

Je mezinárodní právní dokument. Napsalo a vydalo ho OSN v roce 2006. Přináší nové myšlenky týkající se práv a ochrany lidí se zdravotním postižením. Říkáme jí jednoduše „Úmluva“.


INTEGRITA NEBOLI NEDOTKNUTELNOST OSOBY –

Znamená, že ti nikdo nesmí odebrat tvá práva


NÁHRADNÍ ROZHODOVÁNÍ –

Nemůžeš se rozhodovat úplně samostatně. O některých, nebo o všech věcech za tebe rozhoduje opatrovník. Rozsah těchto věcí i opatrovníka určí soud.


ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ –

Je to mezinárodní organizace. Založilo ji 51 států v roce 1945. Dnes má 191 členů. Téměř všechny země světa jsou jejími členy. Má zkratku OSN. OSN bojuje například za dodržování lidských práv.


PODPŮRNÁ OSOBA –

Osoba, která ti pomáhá při rozhodování. Říkáme jí také poradce, nebo asistent.


PODPOROVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Můžeš se rozhodovat úplně samostatně. Pokud máš s rozhodováním problém, poradí ti poradce. Rozhodnutí ale musíš udělat ty sám.


PRÁVNÍ ÚKON –

Je projev lidské vůle. Jde o činnost, pomocí které chce člověk něco udělat, změnit, získat. Například si něco koupí, prodá, vymění; někoho, nebo něco si objedná, nebo si něco půjčí.


PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA -

Znamená, že všechna práva a povinnosti jsou ti přiznána už při narození. Právní subjektivita je pro všechny stejná a nemůže být omezená.


ZPŮSOBILOST K PRÁVNÍM ÚKONŮM –

Znamená, že můžeš dělat právní úkony. Například podepisovat smlouvy. Způsobilost k právním úkonům ti mohou omezit. Nebo tě způsobilosti k právním úkonům mohou zbavit úplně. Říkáme tomu také nezpůsobilost k právním úkonům.


ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

1. Rodič nebo opatrovník, který tě zastupuje v právních věcech. Až do dovršení tvých 18-ti let.

2. Opatrovník, kterého určil soud a zastupuje tě v právních úkonech, protože ti omezili, nebo tě zbavili způsobilosti k právním úkonům. 


Zdroj: Podporované rozhodování -zpracovali JUDr. Zuzana Stavrovská a Bc. Miroslava Vávrová, Združenie na pomoc ludom s mentálnym postihnutím v SR, www.zpmpvsr.sk, český překlad vznikl s laskavým souhlasem ZPMPVSR a díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Nachlingerová

Publikace vznikla jako součást projektu Spoločně proti diskriminácii ludí s mentálnym postihnutím.Podporované grantem z Finančního mechanismu EHP, norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské republiky, jehož zprostředkovatelem je Nadácia otvorenej společnosti.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz