Raná péče

Terapie

Raná péče je především terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Raná péče napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti, zlepšuje informovanost veřejnosti o problematice péče o děti se zdravotním postižením pořádáním seminářů, přednášek, školení, vydávání odborných a účelových publikací, článků apod.

Formy služeb pro klienty:

    * návštěvy poradců a konzultantů v rodinách (1x za 1-3 měsíce)
    * semináře pro rodiče
    * týdenní rehabilitační pobyty pro celé rodiny
    * ambulantní zrakovou stimulaci
    * setkání rodičů
    * půjčování hraček, pomůcek a literatury
    * možnost konzultace s rehabilitační pracovnicí, psychologem
    * pomoc při výběru předškolního zařízení
    * instruktáže pracovníků vzdělávacích a rehabilitačních zařízení, kam dochází děti v péči SRP
    * základní sociálněprávní poradenství

Služby jsou poskytovány zdarma.Zdroj a více informací:

Wikipedie www.wikipedie.cz
Raná péče www.ranapece.cz
Týden Rané péče www.tydenranepece.cz