Vytváření inkluzívní školyLektor:          Mark Vaughan, Velká Británie
Termín:         9. a 10. května 2011
Místo:           JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Cena kurzu: 2 300,- Kč
Kurz bude tlumočen a akreditován MŠMT.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům státní správy, kteří mají vliv na školskou politiku i pracovníkům v neziskovém sektoru.

Zabývá se rozvojem inkluzívního školství jako východiskem a žádoucí cestou vzdělávání na předškolním, základním i středním stupni.

Účastníkům kurzu bude prostřednictvím příkladů dobré praxe představena možnost, jak využít rozmanitosti ve schopnostech žáků ke společnému vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. Seznámí se s výhodami inkluze a způsoby zamezování dalšímu vyčleňování, s rozvojem inkluzívního vzdělávání a způsoby, jak přetvářet dosavadní politiku v této oblasti.

Workshop pohlíží na inkluzi v širším kontextu lidských práv a sociální spravedlnosti.

Interaktivní způsob workshopu poskytne rozsáhlý prostor pro práci ve skupinách a umožní tak prodiskutovat řadu otázek, včetně “kontroverzních“.

Absolventům kurzu se nabízí možnost osvojit si vlastní aktivní přístup k inkluzívnímu vzdělávání.

Lektor: Mark Vaughan OBE, D Univ (Open)
V r. 1982 založil a dalších 25 let řídil nezávislou organizaci Centre for Studies on Inclusive Education.
Důvodem založení CSIE byla snaha o podporu společného vzdělávání a restrukturalizaci vzdělávacího systému v běžných školách
Mark Vaughan byl v r. 2005 oceněn titulem OBE a v r. 2007 obdržel čestný doktorát na Open University.
V roce 2007 založil novou společnost Educational Change Consultancy, kde nyní pracuje jako mezinárodní nezávislý konzultant pro oblast inkluze.
V České republice na pozvání o.s. Rytmus lektoroval již několikrát.


Přihlášky posílejte na mailovou adresu: gabriela.mensdorff@rytmus.org

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz