Rozhovor o PAS

Autismus

Dětí se speciálními potřebami přibývá a pomoci v jakékoliv podobě se většině z nás nedostává. Ráda bych vás seznámila s ženou, která se rozhodla podat pomocnou ruku těm, kteří to moc potřebují. Dětem s různými druhy postižení a jejich rodičům. Paní Zuzana Poláková založila občanské sdružení Poruchy autistického spektra proto, že jí není lhostejný osud lidí, s nimiž se několik let setkávala v rámci své práci v Aple.


V současné době jste na mateřské dovolené. Jaké je vaše původní povolání?

Pracovala jsem jako vychovatelka na Speciální ZŠ v ÚO, dále jako učitelka v autistické třídě ve Speciální škole Svítání v Pardubicích, jako osobní asistentka v autistické třídě ve Speciální škole DANETA v Hradci Králové, také jako učitelka a vychovatelka ve vícetřídních základních školách.


Z koho/čeho se skládá vaše rodina?

S manželem vychováváme 22 měsíčního syna Lukáše.


Jak jste se dostala k problematice dětí s diagnosou autistického spektra?

Prvopočátek zájmu o lidi s postižením a motivace ke studiu speciální pedagogiky, touha jim pomáhat…se u mě datují již od doby, kdy jsem jako dítě absolvovala kvůli vadě páteře každé léto několikatýdenní pobyty nejen v HDL Luže- Košumberk. Zde jsem přišla do kontaktu s lidmi po úrazech, s dětmi po DMO…

V roce 2002 jsem jela poprvé na tábor APLA Praha, kde jsem měla na starost coby asistent dobrovolník dvě dívky s autismem.


Několik let jste působila v Asociaci pomáhající lidem s autismem...

V roce 2003 jsem začala spolupracovat s APLA Hradec Králové- východní čechy. Nejdříve jako asistent dobrovolník na táborech. Od r. 2005 jsem organizovala volnočasové aktivity, výlety pro rodiny s PAS, stala jsem se vedoucí táborů a zdravotníkem. Od r.2008 do března 2010 jsem byla kromě jiného i předsedkyní této organizace. APLA VČ již v současné době neexistuje.


Co je občanské sdružení Poruchy autistického spektra?

Z APLY jsem odešla po narození syna Lukáška. Ovšem tlak ze strany rodičů dětí s autismem( jejich neustálá potřeba být se mnou v kontaktu, děti, které se těšily na tábor se mnou…mě a moji švagrovou, která mi s tábory pomáhá ) mě donutili si v květnu 2010 založit vlastní neziskovou organizaci s názvem občanské sdružení Poruchy autistického spektra- tj. o.s. PAS.

Tato nezisková organizace sídlí v Ústí nad Orlicí v prostorách děkanství. V současné době má asi 50 členů, z nichž je nejvíce rodin z východních Čech. Ale našimi členy se mohou stát lidé z celé ČR. Poradenství využívá okolo 150 rodin s dětmi s autismem, mentálním, kombinovaným postižením, poruchami učení, chování… z celé ČR.


Co kromě poradenství a výletů rodinám nabízíte?

Kromě jednodenních akcí, výletů, schůzek a poradenství se také snažíme o vícedenní pobyty. Třídenní tzv. psychorelaxační pobyty pro rodiny s dětmi s postižením a jejich asistenty. Jedna rodina má k dispozici jednoho asistenta dobrovolníka. A dále letní ozdravné pobyty pro děti s postižením bez rodičů. První termín je určen dětem s těžším mentálním, kombinovaným postižením, autismem. Zde je rovněž uplatněn princip jeden asistent na jedno dítě. Druhý termín je určen dětem s lehčím mentálním postižením, poruchami učení, poruchami chování, Aspergerovým syndromem. Zde to vychází, dle individuálních potřeb dětí, jeden asistent na jedno až dvě děti.

Dobrovolníci – asistenti jsou studenti VŠ, VOŠ, obory pedagogika, speciální pedagogika, sociální, zdravotní a další příbuzné obory.

Místem, vhodným pro uspořádání takovéhoto pobytu, je bezbariérový objekt, rezervovaný jen pro nás, v klidné lokalitě, s možností výletů po okolí, v blízkosti dětského hřiště a sportoviště.

Pořádáme dva až tři psychorelaxační pobyty ročně, dle zájmu rodin s PAS (3 dny), a dva týdenní ozdravné pobyty. Každým rokem vzrůstá zájem o tyto pobyty, tak je možné, že v příštím roce bude termínů víc.
Jak je vaše činnost financována?

Snažíme se peníze na naše projekty, pobyty a akce shánět tak, že píšeme projekty a granty na města, kraje a nadace. Ale zatím si pobyty a aktivity z velké části hradí rodiny dětí s postižením samy. Je potřeba se více zviditelnit, sehnat většího sponzora, mediální tvář, člověka, který pomůže s psaním větších projekty na EU…Bohužel o tom by mohla vyprávět každá nezisková organizace.


Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Plánů máme opravdu mnoho. Do budoucna je naším velkým cílem se zaregistrovat jako poskytovatel sociálních služeb. V případě zájmu tak vyplnit mezeru a vyřešit otázku, kam s dětmi s těžším postižením po absolvování povinné školní docházky. Poskytovat odlehčovací služby pro rodiny dětí s postižením. Dále se podílet na vzniku celoročního pobytového zařízení pro osoby s autismem, mentálním a kombinovaným postižením ( ve východních Čechách) s možností chráněného bydlení či pracovního uplatnění (v ČR jsou pro klienty s autismem asi dvě a poptávka je veliká). Rodičům pečujícím o děti s postižením v našem regionu chybí celodenní odlehčovací zařízení nebo speciální mateřské školy pro děti s postižením, hlídání dětí s postižením v době, kdy se o ně rodiče dočasně nemohou postarat…A takhle bych mohla pokračovat…

Pokud se podaří, po skončení rodičovské dovolené bych ráda pracovala v o.s.PAS nebo v oblasti speciální či sociální.Jako máma dítěte s mentálním postižením jsem vděčná za „každého“, kdo jen trošku tuší, o čem péče o děti s podobným postižením je. Proto díky za toto občanské sdružení. Přeji paní Zuzaně i všem lidem z jejího týmu, aby se jejich plány naplnily, neboť užitek z toho budou mít nejen děti, ale i pečující rodiče. A za to ta velká námaha a snaha opravdu stojí.Pro zájemce o služby sdružení nebo o dobrovolnictví při akcích uvádím kontakty: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Poláková, DiS., Tel: +420 777 882 337, Mail: zuzka.zuzu@seznam.cz, os-pas@seznam.cz , Web: http://os-pas.g6.czAutorka: BJ