Nedávejte do hrobu motýla živého


Jednotlivá vyprávění knihy jsou doplněná komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých lidí a řadou fotografií. Příběhy byly vybírány tak, aby tvořily co nejpestřejší mozaiku různých pohledů, názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem. V publikaci tak najdeme nejen vyprávění rodičů, kteří výchovu svého dítěte berou jako poslání a péči o dítě s postižením za něco obohacujícího, ale i příběhy matek, které přes veškerou mateřskou lásku a dlouhé roky péče neshledávají na diagnóze autismu nic, za co by mohly děkovat. V řadě příběhů nechybí humor, dokonce ani ten černý, který dokládá, že s autismem se dá vyrovnávat různým způsobem.


Část knihy je věnována obecným informacím o autismu a nejčastějším mýtům, které o autismu panují nejen v laické, ale i odborné veřejnosti. Kniha vyjde v polovině června a od 20.6.2012 bude k dostání v našem e-shopu. O dalších prodejních místech vás budeme informovat na facebookové stránce: https://www.facebook.com/pribehylidisautismem


„Příběhy lidí s autismem nevyšly proto, aby nabídly řešení, ale něco ještě cennějšího - osobní prožitky… Rodiny dětí s autismem mají život mnohem těžší, než si běžný člověk dokáže představit.“


Zdroj: APLA Praha, www.praha.apla.cz